Οι αξιολογήσεις της Κομισιόν προειδοποιούσαν από πέρυσι για τον κίνδυνο ελλείμματος στον ΕΛΑΠΕ - Το "καμπανάκι" που έγινε "καμπάνα".

04 11 2020 | 08:37

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουαν από την πρώτη στιγμή οι θεσμοί για την βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ μετά την μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, όπως προκύπτει από σχετικές αναφορές στις Μεταμνημονιακές Αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Νοέμβριο του 2019 έως και την τελευταία έκθεση τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ειδικότερα, υπογραμμίζεται ο σημαντικός αντίκτυπος της απώλειας των εσόδων από την μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, μιας και δεν υποκαταστάθηκε με άλλη πηγή εσόδων που θα επέτρεπε την «μακροπρόθεσμη» βιωσιμότητα του λογαριασμού. Σε μια ήδη αρνητική κατάσταση, η εν εξελίξει πανδημία του κορωνοϊού σε συνδυασμό με την χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας επέτειναν το πρόβλημα, με αποτέλεσμα η αναφορά της Κομισιόν στον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ να συνοδεύεται από σημαντικά στοιχεία ανησυχίας για την επόμενη μέρα.

Ας δούμε, όμως, συγκεκριμένα, τι επισημαίνει η Κομισιόν στις Μεταμνημονιακές της Αξιολογήσεις από τον Νοέμβριο του 2019 έως και τον Σεπτέμβριο του 2020 για τον ΕΛΑΠΕ

Στη μεταμνημοναική αξιολόγηση του Νοεμβρίου 2019 αναγράφεται χαρακτηριστικά:

Οι ΑΠΕ είναι σημαντικές για το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας. Υπό το πρίσμα αυτό, υπάρχουν ανησυχίες ότι ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά με την μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο αποτελεί και το βασικό έσοδο στη ταμειακή ροή του λογαριασμού, χωρίς, ταυτόχρονα, να υποκαθίσταται.

Στην αμέσως επόμενη αξιολόγηση (Φεβρουάριος 2020) αναγράφεται:

Οι αρχικές εκτιμήσεις είναι ότι ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ θα διατηρήσει ένα μικρό πλεόνασμα για το 2019 παρά την πτώση το 3ο τρίμηνο, στο πλαίσιο του δεσμευτικού προγράμματος για την επίτευξη ενός βιώσιμου πλεονάσματος. Αυτό πιθανόν, προκαλείται από την κατάργηση της χρέωσης προμηθευτή και την μείωση του ΕΤΜΕΑΡ. Η Ελλάδα έχει ανακοινώσει τις προθέσεις της να λάβει μέτρα για να διατηρήσει τον λογαριασμό σε ισορροπία, όπως είναι η αύξηση των εισροών από τα δικαιώματα του συστήματος εμπορίας ρύπων άνθρακα. Μια τέτοια προσέγγιση είναι καλοδεχούμενη, ενώ η αναμενόμενη μελέτη-πρόβλεψη του ΔΑΠΕΕΠ για τον ΕΛΑΠΕ θα αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο.

Τον Μάιο του 2020 η Κομισιόν υπογραμμίζει:

Τα τελικά νούμερα του 2019 για τον ΕΛΑΠΕ έδειξαν ότι έκλεισε με πλεόνασμα, όμως για το 2020 ελλοχεύουν σημαντικοί κίνδυνοι. Χρηματοδοτούμενος από εισοδήματα της αγοράς και διατηρώντας τον λογαριασμό σε πλεόνασμα είναι το κλειδί για την προώθηση των έργων ΑΠΕ. Οι χαμηλότερες τιμές της αγοράς (χαμηλότερη ΟΤΣ) και η μείωση στις τιμές των δικαιωμάτων ρύπων έχουν επιφέρει σημαντικά πλήγματα στην ροή εσόδων, ενώ η αναμενόμενη μείωση της ζήτησης λόγω Covid-19 θα επιτείνει την στενότητα του λογαριασμού. […]. Η σύναψη δανείου από τον διαχειριστή (ΔΑΠΕΕΠ) θα μπορούσε να συνδράμει προς υποστήριξη του λογαριασμού, ενώ, το ειδικό τέλος ΑΠΕ αναμένεται να παραμείνει το κλειδί για την διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του λογαριασμού.

Τέλος, στην τελευταία αξιολόγηση, η Κομισιόν αναφέρει:

Το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ παραμένει μια σοβαρή ανησυχία για το μέλλον. Οι μειωμένες τιμές στη χονδρική του ρεύματος σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές στα δικαιώματα ρύπων ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού, αν και ευνόησαν αρκετούς παίκτες της αγοράς, ωστόσο, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις ροές του ΕΛΑΠΕ.

 

 

4 Νοεμβρίου 2020

energypress