Οδηγός για τα υπεράκτια αιολικά η πείρα της Ολλανδίας – Τι αναφέρει έκθεση που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση.

Με τη συζήτηση για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα να έχει ανοίξει για τα καλά και στη χώρα μας, καθώς ήδη είναι σε εξέλιξη συζητήσεις και διαβουλεύσεις για το σχετικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και την πιθανή βιωσιμότητα συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που έχουν ήδη αναπτυχθεί, η επεξεργασία της διεθνούς πείρας από το συγκεκριμένο κλάδο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η περίπτωση της Ολλανδίας είναι αξιοσημείωτη, καθώς στη «χώρα της τουλίπας» η συνολική εκγκατεστημένη ισχύ των θαλάσσιων αιολικών πάρκων στην Ολλανδία φτάνει το 1GW και σχεδιάζεται άμεσα να αυξηθεί στα 2,5GW.

Ως εκ τούτου, η παρακολούθηση της εξέλιξης και των επιδόσεων του κλάδου προσφέρεται για την άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων.

Η ελληνική πρεσβεία στην Ολλανδία επιφορτίστηκε με την επεξεργασία και μεταφορά της σχετικής εικόνας στην Αθήνα, με το Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Χάγη να συντάσσει αναλυτική έκθεση για τον κλάδο της αιολικής ενέργειας στην Ολλανδία, επικεντρώνοντας στα υπεράκτια αιολικά.

Η οργάνωση της ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών στην Ολλανδία

Ξεχωριστό ενδιαφέρον από όσα αναφέρονται στην έκθεση παρουσιάζει η παρουσίαση της οργάνωσης και αλληλεπίδρασης των φορέων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών στην Ολλανδία:

«Η ολλανδική κυβέρνηση προσφέρει σειρά ανταγωνιστικών κινήτρων για την τόνωση της ενεργειακής καινοτομίας και την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να έχει ενισχύσει την θέση της στην έρευνα και ανάπτυξη των ΑΠΕ και ιδιαίτερα στην τεχνολογία ανεμογεννητριών. Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από στρατηγικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ιδρύματα παγκόσμιας κλάσεως, όπως η Top Consortium for Offshore Winds (TKI Wind op Zee), το Κέντρο Ερευνών Ενέργειας (ECN) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft - ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας παγκοσμίως.

Στην παραγωγή της υπεράκτιας (εντός της Βορείου Θαλάσσης) αιολικής ενέργειας, κεντρικός είναι ο ρόλος της Κυβέρνησης της χώρας (και δη του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Κλιματικής Πολιτικής – Ministry of Economic Affairs and Climate Policy), η οποία με τη θέσπιση μίας ευέλικτης νομοθεσίας προσπαθεί να μειώσει το επενδυτικό ρίσκο, ενώ ταυτοχρόνως εξασφαλίζει στους επενδυτές υψηλής ποιότητας δεδομένα και μετρήσεις για τις θέσεις όπου αναπτύσσονται τα θαλάσσια αιολικά πάρκα».

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του προγράμματος Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA), «το οποίο παρέχει ακριβή πληροφόρηση σε σχέση με τους ανέμους στη Βόρειο Θάλασσα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τις εταιρείες στην παραγωγή υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιεί υπερσύγχρονα μετεωρολογικά μοντέλα με εκατομμύρια μετρήσεων σε καθημερινή βάση, όπως επίσης μετρήσεις δορυφόρων και αεροσκαφών επάνω από τη Βόρειο Θάλασσα. Χρησιμοποιεί ακόμη μοντέλα υψηλής ανάλυσης για τα φορτία ανέμου στις ανεμογεννήτριες και τις επιδράσεις του ομόρου (wake effect)».

Στην Ολλανδία, «το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων (Rijkwaterstaat) είναι αρμόδιο για την παροχή των αδειών για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους ενώ η εταιρεία TenneT, διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς ενέργειας, έχει αναλάβει τη σύνδεση των παραγωγών με το δίκτυο.

To Top consortium for Knowledge and Innovation Offshore Wind - TKI Wind op Zee, σε συνεργασία με την Ολλανδική Υπηρεσία για την Προώθηση και Ανάπτυξη των Επενδύσεων (Netherlands Enterprise Agency – RVO), μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης ενισχύουν τη γνώση και την καινοτομία σε σχέση με την εκμετάλλευση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, προκειμένου η τελευταία να διαδραματίσει τον μεγαλύτερο δυνατό ρόλο στην προαναφερθείσα μετάβαση της χώρας στη χρήση ΑΠΕ. Οι δύο εν λόγω φορείς έχουν εκπονήσει σχετικά ένα πολυετές καινοτόμο πρόγραμμα, το Multi-annual Missiom-driven Innovation Program (MMIP), προσανατολισμένο σε τρεις θεματικές: τη μείωση του κόστους και τη βελτιστοποίηση, τη σύνδεση με το σύστημα ενέργειας και την περιβαλλοντική ένταξη. Ένας από τους απώτερους στόχους της όλης προσπάθειας βέβαια είναι και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στη διεθνή εξαγωγική αγορά ενέργειας.

Το Netherlands Enterprise Agency – RVO είναι επίσης αρμόδιο για τη διοργάνωση των διαγωνισμών εκχώρησης αδειών για τη λειτουργία νέων θαλασσίων αιολικών πάρκων. Σημειώνεται ότι στη χώρα βρίσκονται ήδη σε λειτουργία ορισμένα αιολικά πάρκα, ενώ άλλες θαλάσσιες περιοχές ετοιμάζονται προς παραχώρηση σε επενδυτές για την ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων».

 

 

 

10 Σεπτεμβρίου 2020

energypress