Νέες προσομειώσεις του ενεργειακού συστήματος ετοιμάζει το ΚΑΠΕ: Μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ, υδρογόνο, δέσμευση CO2, ηλεκτροκίνηση και βιομεθάνιο στο επίκεντρο.

Για την κατάρτιση των νέων ενεργειακών σεναρίων, προετοιμάζεται το ΚΑΠΕ, με γνώμοντα το στόχο για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδο του 1990.

Έχοντας ήδη προβεί στην επικαιροποίηση των δεδομένων των τελευταίων ετών και στην προσαρμογή των διάφορων υπολογιστικών μοντέλων (TIMES, HSIMUL, Dispa-SET) που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη και αξιολόγηση των μέτρων πολιτικής στο σύνολο του ενεργειακού συστήματος, καθώς και στην ανάλυση των σχεδιαζόμενων μέτρων πολιτικής, το ΚΑΠΕ έχει προσδιορίσει κάποιες βασικές κατευθύνσεις για τις προσομειώσεις του ενεργειακού συστήματος.

Οι κατευθύνσεις αυτές, όπως αποτυπώνονται σε έγγραφο που κατέθεσε πρόσφατα το ΚΑΠΕ στη Βουλή, είναι οι εξής:

-Η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων παραμένει όπως έχει προδιαγραφεί στο ΕΣΕΚ, χωρίς καμμία αλλαγή

-Υιοθέτηση στο εξαγωγικό προφίλ της παραδοχής του Μηδενικού Ενεργειακού και Ανθρακικού Αποτυπώματος (Net-zero)

-Συγχρονισμός με τη νέα μελέτη επάρκειας του ΑΔΜΗΕ

-Μελέτη υψηλότερων βαθμών ελευθερίας για το 2030 και το 2050

-Εξέταση περισσότερων μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

-Μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή (αιολικά και offshore, φωτοβολταϊκά, συγκεντρωτικά θερμικά ηλιακά)

-Αναβάθμιση βιοαερίου σε βιομεθάνιο και έκχυση στο δίκτυο

-Χρήση βιομάζας για παραγωγή υδρογόνου

-Χρήση υδρογόνου σε μίγμα με φυσικό αέριο (στο δίκτυο), χρήση στη βιομηχανία και τις μεταφορές

-Επέκταση της ηλεκτροκίνησης για ελαφριά επαγγελματικά οχήματα

-Εφαρμογή τεχνολογιών δέσμευσης CO2 και χρήσης του δεσμευόμενου CO2 για παραγωγή συνθετικών καυσίμων

-Διερεύνηση κόστους δέσμευσης εκπομπών CH4 από τον αγροτικό τομέα και τα απόβλητα.

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΑΠΕ έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ για το σχεδιασμό πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων, την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για την εκπλήρωση των εθνικών υποχρεώσεων και τον προγραμματισμό του ενεργειακού τομέα.

 

 

 

Ιουλίου 2021

energypress