Νέα παράταση στο διαγωνισμό για τη διασύνδεση του φ/β σταθμού στα ορυχεία της Πτολεμαΐδας δίνει η ΔΕΗ

Δυστοκία στην επιτυχή κατάληξη του διαγωνισμού για τη διασύνδεση στο δίκτυο μεγάλου τμήματος του φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ισχύος 550 MW, καθώς και του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και των γεννητριών ΣΗΘΥΑ που πρόκειται να εγκατασταθούν στα ορυχεία της Πτολεμαΐδας φαίνεται να αντιμετωπίζει η ΔΕΗ.

Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται από τη δεύτερη στη σειρά μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή προσφορών στο σχετικό διαγωνισμό, που πλέον έχει μετατεθεί για 01/02/2023 αντί για την αρχικώς προβλεπόμενη 01/12/2022, κι ενώ στο ενδιάμεσο είχε προηγηθεί μια πρώτη μετάθαση για τις 18/01/2023. 

 

Το έργο αφορά την μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τα αναγκαία έργα πολιτικού μηχανικού (έργο turn-key) εντός της περιοχής του ΑΗΣ Καρδιάς και του ΚΥΤ Καρδιάς, προκειμένου να διασυνδεθούν με το σύστημα ΥΥΤ 400kV του ΑΔΜΗΕ τμήμα του φωτοβολταϊκού σταθμού «Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα», συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές και ένας αριθμός γεννητριών ΣΗΘΥΑ. 

Ο φ/β σταθμός «Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα» θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 550MW. 

Στο εν λόγω έργο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ θα συνδεθούν τμήματα του φ/β σταθμού, ισχύος 275MW, οι γεννήτριες ΣΗΘΥΑ ισχύος 105,336MW και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές ισχύος 300MW. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ.

Ξ