Νέα μορφή διμερούς συμβολαίου στις ΗΠΑ αλλάζει τα δεδομένα για τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών.

12 01 2021 | 09:14

Μια νέα μορφή διμερούς συμβολαίου έχει κάνει την εμφάνισή του στις ΗΠΑ, το οποίο αποκαλείται pgPPa.

Σύμφωνα με το PV-Magazine, πρόσφατα ολοκληρώθηκε συμφωνία μεταξύ της Capital Solutions, θυγατρικής της Allianz, και της Lightsource BP για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό πάρκο Briar Creek της δεύτερης, ισχύος 153 μεγαβάτ, το οποίο κατασκευάζεται.

Το pgPPA διαφέρει από τα συνηθισμένα διμερή συμβόλαια ως προς το ότι αφορά τη διαχείριση του ρίσκου που συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες. Στα πλαίσια αυτά, επιτρέπει τον υπολογισμό της ενέργειας όχι με βάση τη μέτρηση, αλλά με βάση ένα ωριαίο index που προβλέπει τι θα παρήγαγε ο σταθμός αν λειτουργούσε με τις παραμέτρους που έχει θέσει ο παραγωγός.

Παράλληλα, για την υπογραφή του συμβολαίου, οι δύο πλευρές συμφωνούν σε μια σειρά παραμέτρων μετεωρολογικών που καθορίζουν το εν λόγω μέγεθος. Όπως είναι φυσικό, το pgPPA έχει ιδιαίτερο νόημα σε τοποθεσίες με σχετικά απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και προσφέρει προβλεψιμότητα στα έσοδα, καθώς και περιορισμό του ρίσκου για τους επενδυτές.

 

 

12 Ιανουαρίου 2021

energypress