Νέα επιστημονική μελέτη στο διεθνές περιοδικό energies δείχνει πως η διείσδυση των ΑΠΕ μειώνει την ΟΤΣ στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει για τη συσχέτιση της Οριακής Τιμής Συστήματος με τη διείσδυση των ΑΠΕ στη χώρα μας τα τελευταία 12 χρόνια η νέα επιστημονική μελέτη των Στ. Λουμάκη, Ευ. Γιαννίνη και Ζαχ. Μαρούλη (από το Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ), με τίτλο “Renewable Energy Sources Penetration in Greece: Characteristics and Seasonal Variation of the Electricity Demand ShareCovering” που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό energies.

Η σημαντική διείσδυση των ΑΠΕ στο ελληνικό σύστημα ηλεκτρισμού κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 ετών βασίστηκε σε συστήματα υποστήριξης feed-in-Tariff, σύμφωνα με τις ντιρεκτίβες της ΕΕ.

Στη μελέτη παρουσιάζονται και αναλύονται τα χαρακτηριστικά αυτής της διείσδυσης βάσει πραγματικών δεδομένων για φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικούς σταθμούς, μονάδες βιομάζας και συστήματα συμπαραγωγής.

Από την ανάλυσή τους προκύπτει ότι η διείσδυση των αιολικών αναπτύσσεται γραμμικά, με σχεδόν σταθερό ρυθμό, ενώ τα φωτοβολταϊκά , μετά από μια σταδιακή αύξηση κατά τα έτη 2012 και 2013, παρέμειναν σχετικά σταθερά στη συνέχεια. Η διείσδυση άλλων ανανεώσιμων πηγών παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επηρεάζει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα την Οριακή Τιμή Συστήματος.  Από τη μελέτη τους αποδεικνύεται στην περίπτωση της Ελλάδας ότι μέχρι σήμερα (με περίπου 21% μερίδιο ΑΠΕ, αν δε ληφθούν υπόψη τα μεγάλα υδροηλεκτρικά στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα), η διείσδυση των ΑΠΕ μειώνει την ΟΤΣ και αυξάνει εξίσου την προσαύξησή τους.

Οι ερευνητές προτείνουν δυο απλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικά μοντέλα για να περιγράψουν την εποχική μεταβλητότητα των ΑΠΕ:

(α) Ένα απλό συνημιτονοειδές μοντέλο που περιγράφει επαρκώς την εποχική απόδοση των διαφόρων ανανεώσιμων τεχνολογιών από την άποψη του συντελεστή χωρητικότητας.

(β) ένα έξυπνο εποχιακό μοντέλο που βασίζεται στον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων κατανάλωσης το χειμώνα και το καλοκαίρι (και οι δύο κανονικές κατανομές) και περιγράφει επαρκώς το προφίλ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι προβλεπόμενες τιμές των μεριδίων των ΑΠΕ που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των προτεινόμενων μοντέλων επικυρώθηκαν επίσης με ιστορικά δεδομένα.

Έτσι, τα μοντέλα μπορούν να επικαιροποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη μεριδίων ΑΠΕ υπό διαφορετικά σενάρια μελλοντικής διείσδυσης τους.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση εδώ.

 

 

5 Iουλίου 2019

energypress