Νέα εμπλοκή σε μεγάλες επενδύσεις αιολικών πάρκων από τις... οδηγίες του υπουργείου Πολιτισμού.

21 01 2021 | 08:46

Σοβαρή εμπλοκή και την έντονη δυσαρέσκεια εγχώριων και ξένων παικτών στην αγορά αιολικής ενέργειας δημιουργούν οι... ξαφνικές οδηγίες από το υπουργείο Πολιτισμού για «τον ολοκληρωμένο χειρισμό αιτημάτων για την έγκριση ή μη αιολικών πάρκων».

Παράγοντες της αγοράς βλέπουν ξένους επενδυτές να αντιμετωπίζουν με καχυποψία την Ελλάδα, αφού από τη μία η κυβέρνηση μιλάει για επενδύσεις, από την άλλη τα ζητήματα που δημιουργούν καθυστερήσεις διαρκώς μεγαλώνουν. Στις δυσκολίες που βάζουν ορισμένοι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες, θέματα που έχει αναδείξει το iEidiseis.gr, έρχεται να προστεθεί το υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στις περιβόητες «οδηγίες» προς όλες τις εφορείες αρχαιοτήτων μπαίνουν μια σειρά από θέματα, που όχι μόνο φέρνουν καθυστέρηση στους επενδυτές, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν την αίσθηση ότι κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από την κυβερνητική επιθυμία για επενδύσεις.

Το δεδομένο είναι πάντως ένα. Το θέμα συζητείται στα γραφεία ελληνικών και ξένων εταιρειών και η κατάσταση στην αγορά αιολικής ενέργειας δείχνει εκρηκτική, ενώ ακόμη είναι νωπές οι αρνητικές εντυπώσεις από την διαχείριση του θέματος του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ και την επιβολή έκτακτης εισφοράς σε εν λειτουργία έργα και προφανώς λειτουργεί αποτρεπτικά για τους σοβαρούς επενδυτές.

Οι συγκεκριμένες οδηγίες, που περιγράφονται στο έγγραφο:

1) Φέρνουν ασάφεια ως προς την εφαρμογή του νόμου και βεβαίως την ερμηνεία του. Ειδικότερα ο N3468, Άρθρο 3, παράγραφος 8 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την υποχρέωση να λάβει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Η χορήγηση άδειας παραγωγής αποτελεί προϋπόθεση της υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Πριν από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να εξετάζουν αιτήσεις ενδιαφερομένων για την έκδοση γνωμοδοτήσεων σχετικών με την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Ωστόσο η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει άλλη άποψη και ζητάει: «Να επισυνάπτεται η τυχόν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για το εκάστοτε αιολικό πάρκο ή να αναφέρεται σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της αδειοδότησης από τη ΡΑΕ. Επιπλέον, στις περιπτώσεις, όπου στον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ επισημαίνεται μεγάλος αριθμός αδειοδοτημένων ή προς αδειοδότηση πολυγώνων επί της ίδιας κορυφογραμμής να προσκομίζονται επιπλέον στοιχεία για τις ενεργές και ανενεργές αδειοδοτήσεις».

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι δεν μπορεί ο κάθε επενδυτής από τη μία να ψάχνει σε ποιο στάδιο είναι οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος και τι κάνει, ενώ από την άλλη φαίνεται να πρέπει να στείλει άδεια παραγωγής, κάτι που δεν προβλέπει ο νόμος.

2) Στις ίδιες οδηγίες από το υπουργείο Πολιτισμού προς όλες τις εφορείες Αρχαιοτήτων και όχι μόνο, συμβαίνει το εξής περίεργο. Ζητούνται από τους επενδυτές στοιχεία για τα γειτονικά αιολικά πάρκα τα οποία μάλιστα θα εξετάζονται μαζί με την ίδια αίτηση.

«Σε περίπτωση που υφίστανται ή έχουν αδειοδοτηθεί άλλα γειτονικά αιολικά πάρκα ή που τμήματα των συνοδών έργων του εκάστοτε υπό εξέταση αιολικού πάρκου (όπως δρόμοι πρόσβασης, λιμενικές εγκαταστάσεις, κ,ά.) έχουν εγκριθεί κατά τη διαδικασία αδειοδότησης γειτονικών αιολικών πάρκων, στη μελέτη θα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία των γειτονικών έργων, που είναι απαραίτητο να συνεξεταστούν για την απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας που θα βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση του θέματος και στην διατύπωση γνώμης από τα Συμβούλια, με αντικειμενικό πάντα σκοπό την καλύτερη προστασία των μνημείων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

3) Οι... περίεργες απαιτήσεις μέσω των οδηγιών δεν σταματούν εδώ. Στο μενού των οδηγιών μπαίνουν και οι διαμαρτυρίες κατοίκων... «Θα πρέπει να διενεργεί αυτοψία εκ νέου στη θέση του έργου, ιδιαίτερα όταν προτείνονται μετακινήσεις ανεμογεννητριών, στη νέα δε εισήγηση της Εφορείας να αναφέρονται τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που επηρεάζονται από το έργο και να παρουσιάζεται η σχέση τους με αυτό με συνημμένα και στην περίπτωση αυτή όλα τα παραπάνω αναφερθέντα στοιχεία.

Με τον τρόπο αυτό το θέμα θα εξετάζεται πληρέστερα, γεγονός που επιπλέον συντελεί και στην αντιμετώπιση των διαμαρτυριών και καταγγελιών φορέων και κατοίκων, που πολλές φορές αναφέρονται σε μνημεία πλησίον των ανεμογεννητριών, που δεν είχαν επισημανθεί από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες κατά την αρχική εξέταση του θέματος».

Σε κάθε περίπτωση το συμπέρασμα με λίγα λόγια είναι ότι ξαφνικά οι επενδυτές, Έλληνες και ξένοι, που βλέπουν με καλό μάτι την επένδυση στην αιολική ενέργεια βρίσκονται διαρκώς μπροστά σε νέες δυσάρεστες εκπλήξεις.

Οι συγκεκριμένες οδηγίες προσθέτουν επιπλέον χρόνο καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις, παρά τα όσα έλεγαν προ ημερών σε ημερίδα στο Ελληνογερμανικό, ο Άδωνις Γεωργιάδης και η γενική γραμματέας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Το δε εξάμηνο ως χρόνο αδειοδότησης, που ανέφεραν, είναι στην πραγματικότητα ακόμη και πενταπλάσιος χρόνος. Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η φράση στελεχών της αγοράς, ότι μετά και από αυτές τις οδηγίες κανείς δεν μπορεί να απαντήσει ποιος είναι τελικά ο υπεύθυνος φορέας για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων στην Ελλάδα...

 

 

 

21 Ιανουαρίου 2021

energypress