"Να μην επιδοτούνται φωτοβολταϊκά στέγης παρά μόνον αν συνοδεύονται από μπαταρίες" - Παράγοντες της αγοράς αναλύουν στο energypress τα οφέλη

Την επιδότηση εφαρμογών «net-metering» με μπαταρίες έναντι εφαρμογών ενεργειακού συμψηφισμού μόνο με φωτοβολταϊκά στέγης όπως συμβαίνει σήμερα, προκρίνουν ως πιο αποτελεσματικό μέτρο κύκλοι της αγοράς που μίλησαν στο energypress.

Αυτό γιατί η υφιστάμενη εικόνα της αγοράς καθιστά «περιττή» την επιδότηση τέτοιων εφαρμογών, προκαλώντας ταυτόχρονα μια σειρά δυσλειτουργίες στην αγορά. Ειδικότερα, σήμερα το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας αριθμεί 40-50 MW εφαρμογών ενεργειακού συμψηφισμού με φωτοβολταϊκά στέγης, όσο δηλαδή, ήταν η διαχρονική προσδοκία της αγοράς για την συγκεκριμένη κατηγορία έργων.

Μιλώντας κυρίως για εμπορικούς καταναλωτές, οι υψηλές τιμές ενέργειας έχουν βελτιώσει κατά πολύ την περίοδο ανάκτησης της επένδυσης, μειώνοντας τον σχετικά αναγκαίο χρόνο απόσβεσης από 6 χρόνια πριν μερικά χρόνια σε μόλις 3 χρόνια σήμερα.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η επιδότηση τέτοιων εφαρμογών καθίσταται «περιττή» καθώς πλέον οι όροι για την υλοποίηση της επένδυσης είναι εξαιρετικά ευνοϊκοί και ταυτόχρονα καταλήγει επιζήμια για την αγορά, καθώς, οι εξαγγελίες πριν ένα χρόνο, για επιδότηση σε έργα ενεργειακού συμψηφισμού «πάγωσαν» την αγορά, αναμένοντας όλοι την πιθανότητα να πάρουν μέρος της επένδυσης με την μορφή της επιδότησης.

Ωστόσο ακόμη σημαντικότερο όφελος από την προώθηση εφαρμογών net-metering με μπαταρίες είναι η δυνατότητα «μη έγχυσης της περίσσιας ενέργειας στο δίκτυο». Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο σύστημα θα παράγει για ιδιοκατανάλωση και την περίσσια ενέργεια θα την αποθηκεύει στην μπαταρία για μεταγενέστερη κατανάλωση ανάλογα με τις ανάγκες του καταναλωτή. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν δημιουργούνται δυσκολίες στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ που διαφορετικά θα έπρεπε να είναι σε θέση να διαχειριστεί μια τεράστια πληθώρα τέτοιων έργων, πράγμα αδύνατο. 

Άλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΔΕΔΔΗΕ ήδη έχει πάρει σχετικά μέτρα να περιορίσει το «κύμα» τέτοιων έργων, ζητώντας άδεια με μη έγχυση ενέργειας στο δίκτυο. Αυτό πρακτικά για έναν επενδυτή που δεν επιλέγει την λύση net-metering με μπαταρία συνεπάγεται «χασούρα» είτε από την απώλεια της περίσσιας ενέργειας μιας δεν απορροφάται από το δίκτυο ώστε να αμειφθεί γι’ αυτήν είτε εγκατάσταση μικρότερης ισχύος φωτοβολταϊκού και άρα μη κάλυψη όλου του εύρους των ενεργειακών αναγκών που μπορεί να έχει.

Η λύση του ενεργειακού συμψηφισμού με φωτοβολταϊκό στέγης με μπαταρία επιτρέπει αφενός την ομαλή ενσωμάτωση της διεσπαρμένης παραγωγής στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς παρενέργειες και αφετέρου την μεγαλύτερη διείσδυση των φωτοβολταϊκών.

1