Μια διεισδυτική ματιά στην αγορά ΑΠΕ της Ισπανίας προσφέρει η ελληνική πρεσβεία με έκθεσή της - Που οφείλεται το success story

13 04 2021 | 08:23

Σε μια αναλυτική παρουσίαση του κλάδου των ΑΠΕ στην Ισπανία προχώρησε πρόσφατα η ελληνική πρεσβεία, όπου παρατίθενται σημαντικά στοιχεία για την ιστορική διαδρομή του κλάδου, το νομοθετικό πλαίσιο, την ηλεκτροπαραγωγή και τα μερίδια στο ενεργειακό σύστημα της χώρας με βάση τα τελευταία δεδομένα των αρχών.

Όπως τονίζεται στη σχετική έκθεση (βρείτε τη εδώ), η Ισπανία έχει εκμεταλλευτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά της γεωγραφίας της προκειμένου να επωφεληθεί από την παραγωγή ενέργειας μέσω Α.Π.Ε. Πέραν όμως του επωφελούς γεωγραφικού της πλεονεκτήματος που επιτρέπει την παραγωγή όλων σχεδόν των μορφών Α.Π.Ε. και, ιδίως, της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, σημαντικό ρόλο έχουν παίξει και άλλοι παράγοντες, χωρίς τους οποίους θα ήταν αδύνατον η χώρα να έχει αναπτυχθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό στον συγκεκριμένο τομέα.

Αρχικά, οι ισπανικές ενεργειακές εταιρίες έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό, που πλέον θεωρούνται από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Δεδομένων των συνθηκών και των στόχων που έχουν τεθεί από την Ε.Ε., οι εταιρίες αυτές επενδύουν όλο και περισσότερο σε έργα Α.Π.Ε. τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες αγορές του κόσμου, γεγονός το οποίο τους δίνει την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία. Παράλληλα, αφιερώνουν μεγάλα ποσά σε Έρευνα και Ανάπτυξη, το οποίο επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση και εφαρμογή καινοτομιών σε όλο το φάσμα της παραγωγής και διανομής ενέργειας.

Επιπλέον, τα Κυβερνητικά σχέδια των τελευταίων ετών έχουν ως στόχο την παραγωγή όλο και περισσότερης πράσινης ενέργειας, η οποία, πέραν της μείωσης των ρύπων, έχουν και άλλα κοινωνικά οφέλη, όπως μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού για τα ισπανικά νοικοκυριά. Οι πρωτοβουλίες αυτές έρχονται σε συνδυασμό με τους στόχους που θέτει η Ε.Ε. για τον περιορισμό των ρύπων, ενώ παράλληλα η ισπανική κοινωνία είναι συνειδητοποιημένη σε μεγάλο βαθμό και ζητά τις εν λόγω αλλαγές. 

Τα τελευταία έτη, εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της πτώσης κόστους κατασκευής μονάδων παραγωγής, μέσω Α.Π.Ε. και των μπαταριών στις οποίες αποθηκεύονται, το κόστος παραγωγής μειώνεται όλο και περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σημασίας των Α.Π.Ε. στη μείωση των τιμών αποτέλεσε το κύμα κακοκαιρίας «Φιλομένα», το οποίο έπληξε τη χώρα στις αρχές του έτους. Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος υπερδιπλασιάστηκε, αυξάνοντας το τελικό κόστος σε ορισμένους καταναλωτές κατά 30%. Πέραν της αυξημένης ζήτησης, εξαιτίας του ψύχους, σημαντική επίδραση στην αύξηση αυτή είχε και η διακοπή παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε., λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, κάτι που σήμαινε ότι το παρεχόμενο ρεύμα προερχόταν, κυρίως, από άλλες πηγές παραγωγής.

Τέλος, τονίζεται ότι εντός των επόμενων ετών, αναμένεται να αναπτυχθεί σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό η παραγωγή ενέργειας, μέσω Α.Π.Ε. και ιδιαίτερα, μέσω αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, διά των επενδυτικών σχεδίων των σημαντικότερων ενεργειακών παγκοσμίως.

 

 

13 Απριλίου 2021

energypress