Μελέτη της ΕΛΕΤΑΕΝ καταρρίπτει τα fake news ότι οι ανεμογεννήτριες συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές

Για να επιτευχθούν με βιώσιμο τρόπο οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι και να αποφευχθεί η μονοκαλλιέργεια των φωτοβολταϊκών, απαιτείται να «πατήσουμε γκάζι» στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων.

«Οι τοπικές κοινωνίες υπόκεινται σε συνεχή παραπλάνηση και παραπληροφόρηση για τις Α.Π.Ε. Ειδικά κάθε καλοκαίρι κάνουν την εμφάνισή τους οι γνωστές πλέον, ανυπόστατες και «βρώμικες» θεωρίες που προσπαθούν να συνδέσουν τις δασικές πυρκαγιές με τις ανεμογεννήτριες».

Αυτό ανέφεραν στελέχη των φορέων ΕΣΗΑΠΕ και ΕΛΕΤΑΕΝ κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησής που είχαν χθες με δημοσιογράφους, ενημερώνοντας στη συνέχεια ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΕΛΕΤΑΕΝ που εκπονήθηκε με βάση δημόσια διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα, το σύνολο των αιολικών πάρκων που είναι εγκατεστημένα σε αναδασωτέες εκτάσεις – είτε εγκαταστάθηκαν πριν την πυρκαγιά είτε κάποια στιγμή μετά από αυτή- καταλαμβάνει κάτω από το 0,06% των εκτάσεων αυτών. Καταρρίπτεται δηλαδή από τα πραγματικά δεδομένα, η ανακριβής υπόνοια που διακινείται στο διαδίκτυο ότι «όπου καίγεται μια έκταση, φυτρώνουν ανεμογεννήτριες».

Πέραν των ποσοτικών αυτών στοιχείων, μερικές βασικές αλήθειες που παρουσίασαν οι δύο φορείς είναι:

  • Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών επιτρέπεται, υπό όρους, εντός δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το Σύνταγμα, το νόμο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν υπάρχει επομένως κανένας λόγος να καταστραφεί η δασική έκταση για να γίνει κάτι που ήδη επιτρέπεται.
  • Αντίθετα, η καταστροφή μιας δασικής έκτασης από πυρκαγιά δυσκολεύει, αδειοδοτικά και κατασκευαστικά, την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και των συνοδών τους έργων και δεν προσφέρει πλεονέκτημα (οικονομικό, τεχνικό ή άλλο) κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία.
  • Τα αιολικά πάρκα συμβάλλουν στην προστασία του τοπικού δασικού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, στο κείμενο με τις Απαντήσεις σε Ερωτήσεις που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ, περιλαμβάνονται παραδείγματα όπου η οδοποιία των αιολικών πάρκων χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση παρακείμενων πυρκαγιών.
  • Τα αιολικά πάρκα υποχρεούνται και εκτελούν αναδάσωση ίσης έκτασης με αυτή που καταλαμβάνουν ή ισοδύναμα δασοτεχνικά έργα σε περιοχές που υποδεικνύουν οι δασικές αρχές. Οι αναδασώσεις αυτές είναι επιπρόσθετες των αποκαταστάσεων των εδαφών στις θέσεις εγκατάστασής τους.

Τα στελέχη της ΕΛΕΤΑΕΝ και του ΕΣΗΑΠΕ αναφέρθηκαν επίσης σε δύο ακόμα κομβικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά για τη θωράκιση της πράσινης μετάβασης στη χώρα μας. Συγκεκριμένα:

  1. Στην ορθολογική επικαιροποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού σε σχέση με τις Α.Π.Ε., στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2021-2030 και στη διαμόρφωση και ανάληψη των κατάλληλων μέτρων για την άμεση εφαρμογή του.
  2. Στην ανάγκη για ταχεία, ουσιαστική και όχι απλά προσχηματική εφαρμογή -ή αποφυγή εφαρμογής- της αδειοδοτικής νομοθεσίας για τις Α.Π.Ε, από τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες, και

Αναλυτικότερα:

  • Η ενδιάμεση αναθεώρηση  του ΕΣΕΚ 2021-2030  θα πρέπει να διαμορφώσει και να διατυπώσει ορθολογικές διεξόδους και βιώσιμες λύσεις σε υπαρκτές δυσχέρειες και πιεστικά προβλήματα που έχουν προκύψει  κατά την  εξέλιξη της ενεργειακής μετάβασης και ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Επισημαίνονται ενδεικτικά η όλο και συχνότερα εμφανιζόμενη υπερπροσφορά έναντι της ζήτησης – ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες, οι προκύπτουσες περικοπές της παραγωγής Α.Π.Ε. και η συμφόρηση μεγάλου αριθμού αναπτυσσόμενων επενδυτικών σχεδίων στο στάδιο της χορήγησης όρων σύνδεσης στο δίκτυο.
  • Για να επιτευχθούν με βιώσιμο τρόπο οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι και να αποφευχθεί η μονοκαλλιέργεια των φωτοβολταϊκών, απαιτείται να «πατήσουμε γκάζι» στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων. Ενώ, όμως, η νομοθεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στην αιολική ενέργεια έχει βελτιωθεί και βελτιώνεται συνεχώς, το μεγάλο πρόβλημα παραμένει στον τρόπο που οι διάφορες υπηρεσίες εφαρμόζουν (ή δεν εφαρμόζουν) αυτή τη νομοθεσία με διάφορα προσχήματα.  Έτσι, στην πράξη  υπονομεύεται η ανάπτυξη με τρόπο άδικο, μονόπλευρο και ενίοτε παράλογο κατά των ανεμογεννητριών.

F