Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου λόγω ΣΕΔΕ: Ορόσημα σε Ελλάδα και ΕΕ-27

01 07 2024 | 06:38The Green Tank

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου λόγω ΣΕΔΕ: Ορόσημα σε Ελλάδα και ΕΕ-27

Στην 4η θέση της ΕΕ-27 η Ελλάδα στη μείωση των εκπομπών από τους τομείς της παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας και ενεργοβόρου βιομηχανίας μεταξύ 2005 - έτος έναρξης του ΣΕΔΕ – και 2023 (-65.4%). Ξεπέρασε ήδη τον ευρωπαϊκό στόχο του 2030 για μείωση κατά 62%.

Η ετήσια έκθεση του Green Tank με τίτλο «Τάσεις στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στην ΕΕ και την Ελλάδα 2005-2023» αναλύει τις τάσεις εκπομπών των τομέων που υπάγονται στο ΣΕΔΕ για το διάστημα 2005-2023 τόσο για την ΕΕ-27 όσο και για την Ελλάδα, με βάση τα τελευταία δεδομένα που δημοσιεύθηκαν το 2024 στο Ενωσιακό Μητρώο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει τους μεγαλύτερους ρυπαντές στην Ελλάδα, καθώς και την κατάταξη των τομέων που ρυπαίνουν περισσότερο από το 2005 έως και το 2023.