Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών", για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

08 09 2021 | 09:35

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

"Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών",

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

στην «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών»

(MSc in Climate Crisis & Information and Communication Technologies).

https://www.ds.unipi.gr/MSc_Climate_ICT/

 

s

 

 

f

 

g

 

d

 

d

 

l

 

 

 

 

9 Σεπτεμβρίου 2021