Με νέα «αρχιτεκτονική» τα έσοδα και οι δαπάνες του ΕΛΑΠΕ ενόψει χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης - Το σχέδιο του ΥΠΕΝ, οι φόβοι των επενδυτών

Αναδιάρθρωση του ΕΛΑΠΕ, με τη δημιουργία νέου Ειδικού Λογαριασμού αποκλειστικά για τα έργα που συνδέονται από τις αρχές του τρέχοντος έτους, «φέρνει» η πρόταση για χρηματοδότηση με 202 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αντίθετα, όπως είχε γράψει το energypress για τη «διάσπαση» του υφιστάμενου λογαριασμού, όσες μονάδες έχουν συνδεθεί έως και το τέλος του 2020, παραμένουν στον υπάρχοντα («παλιό» πλέον) ΕΛΑΠΕ, από τον οποίο θα συνεχίσουν να αποζημιώνονται για την παραγωγή τους.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, η χρηματοδότηση θα εισρεύσει αποκλειστικά στον «νέο» λογαριασμό, για την επιδότηση των νέων έργων. Αντίθετα, στον «παλιό» ΕΛΑΠΕ θα συνεχίσουν να εισρέουν όλες οι υφιστάμενες συνιστώσες εσόδων, όπως για παράδειγμα το ΕΤΜΕΑΡ ή τα δικαιώματα ρύπων.

Αυτό σημαίνει πως με τη δημιουργία ενός νέου Ειδικού Λογαριασμού για τις μονάδες που θα ενταχθούν στο σύστημα από φέτος, ο «παλιός» ΕΛΑΠΕ απαλλάσσεται από την αποζημίωση νέων έργων και, κατά συνέπεια, από την αύξηση των εξόδων του για αποζημιώσεις των καινούριων μονάδων που τίθενται από φέτος σε λειτουργία . Επομένως, όπως συμπληρώνουν οι ίδιοι κύκλοι του υπουργείου, τυπικά η επιδότηση δεν «αγγίζει» τα έργα που συνδέθηκαν έως και το τέλος του 2020. Ωστόσο, με την απαλλαγή του «παλιού» Ειδικού Λογαριασμού από τις καινούρια μονάδες, ωφελούνται εμμέσως και τα υφιστάμενα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο λόγος είναι πως διατηρούν όλους τους διαθέσιμους πόρους, χωρίς πλέον να πρόκειται να τους «μοιραστούν» για την αποζημίωσή τους, με τους νέους σταθμούς που τίθενται σε λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2021. Αντίθετα, αν δεν προκρινόταν αυτή η φόρμουλα, και δεν υπήρχε καμία επιδότηση, τότε και οι αποζημιώσεις των νέων σταθμών θα επιβάρυναν τον ενιαίο ΕΛΑΠΕ, επιβαρύνοντας επομένως το ισοζύγιό του.  

Με βάση όλες τις ενδείξεις, η κατάτμηση του ΕΛΑΠΕ σε δύο Ειδικούς Λογαριασμούς οφείλεται στο γεγονός ότι η επιδότηση δεν θα ήταν επιλέξιμη για το Ταμείο Ανάκαμψης, υπό το πρίσμα κάλυψης της οικονομικής «τρύπας» που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας, με την πτώση τόσο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και των χονδρεμπορικών τιμών. Αντίθετα, ο δρόμος για τη χρηματοδότηση άνοιξε με την προοπτική αξιοποίησής της αποκλειστικά για να στηρίξει την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, δηλαδή για την ενίσχυση του «ταμείου αποζημίωσης» καινούριων έργων.

Πέρα από την «ένεση» των 202 εκατ. ευρώ, όπως είναι φυσικό στον «νέο» ΕΛΑΠΕ θα εισρέουν έσοδα από την Αγορά Επόμενης Ημέρας, για το χαρτοφυλάκιο των μονάδων με ημερομηνία σύνδεσης από τις αρχές του 2021. Τουλάχιστον προς στιγμήν, φαίνεται πως η αναδιάρθρωση έγινε με γνώμονα τη συμβατότητα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι που θα σήμαινε πως στην πορεία οποιαδήποτε άλλη εισροή τυχόν χρειαστεί, θα προκύψει από ανακατανομή των εσόδων του «παλιού» Λογαριασμού, όπως π.χ. του ΕΤΜΕΑΡ.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ο νέος λογαριασμός να «φέρνει» μαζί του και κάποια νέα μορφή εσόδου για τα καινούρια έργα. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως πηγές του κλάδου εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το τι μπορεί να σημαίνει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για το ισοζύγιο των δύο πλέον λογαριασμών που θα διατηρούνται. Ισοζύγιο από το οποίο εξαρτάται η βιωσιμότητα παλιών και νέων επενδύσεων.

 

 

5 Απριλίου 2021

energypress