Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές

06 08 2021 | 08:56

Με αφορμή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της χώρας (Αττική, Εύβοια, Μεσσηνία κ.α.) στις 03/08/2021, το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του πληθυσμού ειδικότερα, έχει εκδώσει την ακόλουθη

Εγκύκλιο για τη λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.

 

* επισυνάπτεται παρακάτω

 

 

4 Αυγούστου 2021

Υπουργείο Υγείας

Συνοδευτικα Αρχεια