"Λάβρα" απέναντι στους καθετοποιημένους προμηθευτές η ΕΒΙΚΕΝ - Κάνει λόγο για "ολιγοπώλιο" στην αγορά προμήθειας - Οι προτάσεις για τη ΡΑΕ

Για μια αγορά προμήθειας που απέχει παρασάγγας των συνθηκών ανταγωνισμού και προσιδιάζει σε ολιγοπώλιο με κύρια ευθύνη των καθετοποιημένων προμηθευτών, κυρίως των ιδιωτών, κάνει λόγο η ΕΒΙΚΕΝ, σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιστολή της, μετέχοντας στη διαβούλευση της ΡΑΕ για την αναθεώρηση του Κώδικα Προμήθειας.

Περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η αγορά προμήθειας, η ΕΒΙΚΕΝ σημειώνει πως δεδομένες πρακτικές κύρια από τους καθετοποιημένους προμηθευτές έχουν οδηγήσει «στην παγίωση της μεταφοράς στα τιμολόγια του 100% του ρίσκου των τιμών της αγοράς επόμενης ημέρας και των χρεώσεων της αγοράς εξισορρόπησης στους πελάτες».

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μετά την αλλαγή πολιτικής στα τιμολόγια των καθετοποιημένων προμηθευτών, οι καταναλωτές, κύρια στη Μέση και Υψηλή Τάση, καλούνται να εξοφλούν λογαριασμούς με την τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας να φτάνει έως και 185 ευρώ/MWh.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η ΕΒΙΚΕΝ, οι καθετοποιημένοι προμηθευτές πετυχαίνουν εξαιρετική αντιστάθμιση κινδύνου συνδυάζοντας παραγωγή και προμήθεια καθώς «διαθέτουν μια ετήσια παραγωγή που υπερβαίνει τις ποσότητες ενέργειας που προμηθεύουν στη λιανική, με διασφαλισμένη πλέον τη λειτουργία τους και επιπλέον σημαντικά έσοδα από τη συμμετοχή στην αγορά εξισορρόπησης».

«Είναι προφανές ότι εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί ανακύπτει αυτομάτως θέμα αδόκητων κερδών των παραγωγών», σημειώνει χαρακτηριστικά και καλεί την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να διερευνήσει ποιες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής καθόρισαν τις τιμές στην αγορά επόμενης ημέρας (λιγνίτης, φυσικό αέριο, υδροηλεκτρικά και εισαγωγές).

Καταλήγοντας αναφέρει πως υπό τις υφιστάμενες συνθήκες αγοράς, οι καθετοποιημένοι προμηθευτές δεν επιδιώκουν να αυξήσουν το μερίδιο τους στη λιανική, αλλά να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους από την χονδρεμπορική αγορά και να παραμείνουν στη λιανική με όποιο μειωμένο μερίδιο, με μηδενικό ρίσκο, καθώς οι τιμές που διαμορφώνονται υπερκαλύπτουν το μεταβλητό κόστος των μονάδων αερίου (CCGT).

Οι προτάσεις της ΕΒΙΚΕΝ

Η Ελληνική Ένωση βιομηχανικών καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) επισημαίνει πως πρέπει να προχωρήσει η προθεσμιακή αγορά ενεργειακών προϊόντων με φυσική παράδοση, καθώς, η έλλειψη αυτής επιτείνει το έλλειμμα ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας.

Δεύτερον, οι προσφορές των καθετοποιημένων προμηθευτών προς τους πελάτες τους στην ΜΤ και ΥΤ, εφόσον αυτό τους ζητηθεί, να συμπεριλαμβάνουν εναλλακτικά ρήτρα αναπροσαρμογής με δείκτη αναφοράς αφενός την τιμή TTF, καλύπτοντας το ρίσκο της τιμής του φυσικού αερίου, καυσίμου των κυρίαρχων μονάδων παραγωγής, που κατά κανόνα καθορίζουν την ΟΤΣ και αφετέρου την τιμή EUA, καλύπτοντας το ρίσκο της τιμής των CO2.

Τρίτον, εκφράζει την συμφωνία της με την πρόταση της ΡΑΕ, όταν επιλεγεί τιμολόγιο με σταθερή τιμή σε συσχέτιση με την ΟΤΣ, να τίθεται όριο μεταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής κατά μέγιστο +/-30%.

Να θυμίσουμε ότι η ΡΑΕ έχει θέσει σε διαβούλευση τις προτάσεις της σχετικά με την εξέταση των αναγκαίων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων προκειμένου για την εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου προς την Οδηγία 2019/944, σε ό,τι ειδικότερα αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών. Η διαδικασία της διαβούλευσης βρίσκεται σε παράταση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

 

 

9 Σεπτεμβρίου 2021

energypress