Κείμενο πολιτικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις "πράσινες" επενδύσεις για ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ελλάδα έως το 2050.

19 05 2021 | 08:36

Το «Κείμενο πολιτικής: «Πράσινες» επενδύσεις για ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ελλάδα έως το 2050» συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου «South East Europe Energy Transition Dialogue (SEE ETD)» που χρηματοδοτείται από το Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Η Ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) που συνέταξε το παρόν κείμενο αποτελείται από τους:

Δρ. Έλενα Γεωργοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

Δρ. Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, Διευθυντής Ερευνών, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

Δρ. Γιάννης Σαραφίδης, Κύριος ερευνητής, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

Καθ. Δημήτρης Λάλας, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΑΑ

Νίκος Γάκης, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΑΑ

Οι στόχοι του ΕΣΕΚ για το 2030 και ο στόχος των «ανθρακικά ουδέτερων» ενεργειακών συστημάτων έως το 2050 απαιτεί την υλοποίηση πολλών «πράσινων» επενδύσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα εμπόδια στην υλοποίηση αυτή, ενώ η πανδημία Covid-19 πρόσθεσε νέες δυσκολίες. Αναγνωρίζοντας πλήρως αυτό, ο όμιλος NOA ετοίμασε το «Κείμενο Πολιτικής: Πράσινες επενδύσεις για ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ελλάδα έως το 2050» ώστε να διερευνήσει την έκταση των πράσινων επενδύσεων που απαιτούνται για την κλιματική ουδετερότητα στην Ελλάδα έως το 2050 και να παρουσιάσει βασικά θέματα πολιτικής που σχετίζονται με την υλοποίησή τους.

Το παρόν κείμενο ξεκινά με τις διάφορες προσομοιώσεις και σενάρια ενεργειακού σχεδιασμού που είναι διαθέσιμα για την περίοδο έως το 2050 στην Ελλάδα, εξετάζοντας τις κύριες διαφορές τους και την επακόλουθη προσπάθεια για δραστική μείωση των εκπομπών ΑΦΘ στην Ελλάδα έως το 2050 (Ενότητα 2). Στη συνέχεια, εξετάζονται οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 που έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα στην εξέλιξη των πράσινων επενδύσεων στη χώρα, εστιάζοντας στον ενεργειακό τομέα, και οι προοπτικές που δημιουργεί το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης (Ενότητα 3).

Τέλος, επισημαίνονται ορισμένα βασικά ζητήματα πολιτικής που συνδέονται με μια μεγάλης κλίμακας υλοποίηση πράσινων επενδύσεων (Ενότητα 4) και συνοψίζονται οι βασικές κατευθύνσεις περαιτέρω δράσης (Ενότητα 5).

Βρείτε ολόκληρο το κείμενο σε μορφή pdf στα "συνοδευτικά αρχεία"

 

 

19 Μαϊου 2021

energypress