Καύσωνες ή ανεμογεννήτριες

Σκληρό το δίλημμα. Τί είναι χειρότερο, να αντιμετωπίζουμε καύσωνες, πυρκαγιές και πλημμύρες ή να βλέπουμε γύρω μας άσχημες ανεμογεννήτριες; Αν συνυπολογίσουμε ότι οι ανεμογεννήτριες διώχνουν τουρίστες, κάνουν θόρυβο, σκοτώνουν πουλιά, προκαλούν διαβρώσεις και κατολισθήσεις, μάλλον προτιμότεροι οι καύσωνες.

Εξ άλλου, ανακύπτουν πρόσθετα αντιστασιακά ερωτήματα. Πώς ξέρουμε αν υπάρχει ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή; Πώς ξέρουμε αν οι καύσωνες επιδεινώνονται από αυτήν; Πώς ξέρουμε αν οι ανεμογεννήτριες μετριάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου; Και γιατί πρέπει η μικρή πτωχή Ελλάς να σώσει τον κόσμο, μειώνοντας τις εκπομπές ανθρακούχων αερίων;

Έτσι, και για λόγους αρχής και μόνον, απορρίπτουμε όλες τις διαπιστώσεις που συμβαδίζουν με συμφέροντα εταιρειών. Για παράδειγμα:

Ότι η αιολική ενέργεια είναι δωρεάν, άφθονη και ευρέως διαθέσιμη.

Ότι οι ανεμογεννήτριες είναι η πιο προηγμένη τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας. 

Ότι δεν συνιστούν οχλούσες δραστηριότητες αλλά εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος.

Ότι έχουν μεγάλο δυναμικό φθηνής παραγωγής.

Ότι είναι το πιο αξιόπιστο εργαλείο κατά της κλιματικής αλλαγής.

 

 

 

σ