Και με τη "βούλα" της ΡΑΕ, τίθενται εκτός του χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ 7 λιγνιτικές μονάδες - Ο νέος πίνακας της θερμικής παραγωγής.

Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία τροποποιείται η Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της απόφασης, η τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής αφορά την διαγραφή από το σώμα της Άδειας των μονάδων παραγωγής που έχουν αποσυρθεί ή μεταβιβαστεί σε άλλες εταιρείες, θυγατρικές της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, οι μονάδες 3 και 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης και 1 του ΑΗΣ Μελίτης διαγράφονται, καθώς έχουν αποσχιστεί από την ΔΕΗ Α.Ε. και έχουν μεταβιβαστεί σε άλλες εταιρείες. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποτελούν πλέον περιεχόμενο της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής.

Εκτός Άδειας τίθενται επίσης, οι μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς, καθώς έχουν συμπληρώσει τις προβλεπόμενες 17.500 ώρες λειτουργίας στις 13.06.2019 και 25.06.2019 αντίστοιχα και ως εκ τούτου, έχουν διακόψει τη λειτουργία και θεωρείται ότι έχουν οριστικώς αποσυρθεί.

Μια ακόμη αλλαγή αφορά τις μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου οι οποίες έχουν διακόψει την λειτουργία τους, δεδομένου ότι τον Μάιο του 2020 ολοκληρώθηκε η θερμαντική περίοδος και δεν απαιτείται η παροχή τηλεθέρμανσης. Κατόπιν αιτήματος του ΑΔΜΗΕ, οι δύο μονάδες έμειναν διαθέσιμες έως το πέρας της της θερινής περιόδου υψηλής ζήτησης (ήτοι έως το τέλος Αυγούστου 2020).

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η ΡΑΕ προχώρησε στην τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής, δημοσιεύοντας τον νέο πίνακα, όπου απεικονίζονται οι Θερμικές μονάδες σε λειτουργία.

d

Ολόκληρη η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ

 

 

 

9 Απριλίου 2021

energypress