Κ. Μαύρος: Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα τετραπλασιάσει την εγκατεστημένη της ισχύ μέχρι το 2024.

01 07 2020 | 09:10

Στις μέρες μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένας πρωτόγνωρος ενεργειακός μετασχηματισμός, τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Διεθνές επίπεδο. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ, η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και η σημαντική πρόοδος του εξηλεκτρισμού (electrification) των οικονομιών αποτελούν τους κύριους άξονες για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης και την ενίσχυση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης. Ο εξηλεκτρισμός δημιουργεί νέες προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης στην ενεργειακή αγορά. Η ηλεκτροκίνηση, οι αντλίες θερμότητας στα κτίρια και η παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου αποτελούν τεχνολογικές πρακτικές που αναμένεται, σύντομα, να καταστούν εμπορικά εφαρμόσιμες σε ευρεία κλίμακα. Η ενεργειακή μετάβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνδυασμό με την περαιτέρω εφαρμογή του εξηλεκτρισμού στα ενεργειακά συστήματα αναμένεται να αποτελέσει τον κύριο μοχλό ενίσχυσης των επενδύσεων για την επόμενη μέρα των νέων έργων ΑΠΕ. 

Από την πλευρά της ενεργειακής πολιτικής, το ανανεωμένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) θέτει φιλόδοξους Εθνικούς στόχους και, συγκεκριμένα, κατ’ ελάχιστον 35% μερίδιο ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, με τον αντίστοιχο στόχο για ΑΠΕ στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής να υπερβαίνει το 60%. Η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ τίθεται στον πυρήνα της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα με τις εκτιμώμενες επενδύσεις να διαμορφώνονται, με βάση το ΕΣΕΚ, στα 9 δις ευρώ μέχρι το 2030. Επιπλέον, η απόσυρση των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων μέχρι το 2023, καθώς και η πλήρης απένταξη του λιγνίτη από το εγχώριο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2028 ενισχύουν τον ρόλο των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Εξάλλου, η ψήφιση του νέου περιβαλλοντικού νομοσχεδίου (Ν. 4685/2020) από την Ελληνική Βουλή κρίθηκε ως θετικό μέτρο πολιτικής από τους φορείς των ΑΠΕ όσον αφορά στο αδειοδοτικό πλαίσιο που υιοθετείται για νέα έργα ΑΠΕ. 

Στο ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αναμένεται να πρωταγωνιστήσει ως κάτοχος του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ και ένας από τους πιο σημαντικούς developers στην Ελληνική αγορά. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αποτελεί την μοναδική Ελληνική εταιρεία που έχει ενεργή δραστηριότητα και στις 5 μορφές Ανανεώσιμης Ενέργειας συμβάλλοντας καθοριστικά στην αξιοποίηση των ανεξάντλητων και ανανεώσιμων πόρων που διαθέτει η χώρα μας και θέτοντας στο επίκεντρο της στρατηγικής της τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

H ΔΕΗ υπήρξε καινοτόμος στην ανάπτυξη των ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή με την εγκατάσταση και λειτουργία του πρώτου αιολικού πάρκου της Ευρώπης, ισχύος 100kW, στις 15 Απριλίου 1982 στο νησί της Κύθνου. Έκτοτε, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, μέσω της οποίας δραστηριοποιείται ο όμιλος ΔΕΗ στον τομέα των ΑΠΕ, ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της σε αιολικά έργα και διατήρησε τον καινοτόμο της χαρακτήρα μέσα από την υλοποίηση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανακαίνισης (repowering) παλαιών αιολικών πάρκων της στο Αιγαίο (οκτώ εκ των συνολικών δέκα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία). Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχώρησε, επίσης, στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της σε αιολικά έργα είτε μέσω αποκλειστικής ανάπτυξης αυτών (αιολικά πάρκα στην Καρδίτσα και την Κεφαλλονιά) είτε μέσω επιχειρηματικών συμπράξεων, όπως ήταν η απόκτηση του 45% των δύο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού της εταιρείας Volterra (θυγατρική του ομίλου AVAX) για αιολικά πάρκα ισχύος, περίπου, 70 MW. Στον τομέα των φωτοβολταϊκών, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες συμμετείχε στις ανταγωνιστικές διαδικασίες που διοργάνωσε η ΡΑΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και τον Απρίλιο του 2020 εξασφαλίζοντας τιμή αναφοράς για νέα φωτοβολταϊκά έργα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, ισχύος 230MW. Άλλωστε, περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην αγορά των μικρών υδροηλεκτρικών επιδιώκει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες μέσω ενός επενδυτικού πλάνου που περιλαμβάνει την ανάπτυξη τριών νέων έργων μέσα στους επόμενους 24 μήνες, επενδύοντας συνολικά 20 εκατ. ευρώ. Στον τομέα της γεωθερμίας, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θέτει ψηλά στην ενεργειακή της ατζέντα το ζήτημα της αξιοποίησης των τεσσάρων γεωθερμικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας στην Ελλάδα, και, συγκεκριμένα, σε Λέσβο, Μήλο-Κίμωλο-Πολύαιγο, Νίσυρο και Μέθανα, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός επιλογής στρατηγικού εταίρου. Τέλος, η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα αποτελεί έναν από τους άξονες ανάπτυξης ΑΠΕ στη χώρα μας κι ενσωματώνεται στους άξονες του επιχειρησιακού σχεδίου του Ομίλου. 

Από την άλλη, η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εφαρμοζόμενης στρατηγικής της Εταιρείας, με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες να έχει ήδη προβεί σε υπογραφή Μνημονίων Κατανόησης και Συνεργασίας (MoU) με σημαντικές πολυεθνικές ενεργειακές εταιρείες, στο πλαίσιο των οποίων εξετάζονται οι δυνατότητες συνεργασίας με στόχο την από κοινού κατασκευή και ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, με έμφαση σε αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα.

Η δυσχερής συγκυρία του κορωνοϊού COVID-19, η οποία πέραν της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε, συνοδεύτηκε και από αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Βρισκόμενη σε αυξημένο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και έχοντας εντάξει εγκαίρως στην εταιρική λειτουργία το πλάνο του ψηφιακού μετασχηματισμού της, θέτοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια των εργαζομένων της, εξασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία της και την αδιάλειπτη εφαρμογή των επιχειρησιακών της σχεδίων. 

Κατά την επόμενη πενταετία, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη των νέων μεγάλων φωτοβολταΐκών έργων στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, αποτελούν έργα/ορόσημα που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω μεγέθυνση της Εταιρείας, αλλά και θα οδηγήσουν την αγορά. Η ανακατασκευή των παλαιών και η κατασκευή των νέων αιολικών πάρκων αναμένεται, επίσης, να έχει ολοκληρωθεί. Επιπλέον, η Εταιρεία θα διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων τεχνολογίων ΑΠΕ (λ.χ. υπεράκτια αιολικά) και τη συμμετοχή της στις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο και του Μοντέλου Στόχος (Target Model) που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στους επόμενους μήνες. Το επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες προβλέπει, τέλος, ότι η Εταιρεία αναμένεται να τετραπλασιάσει, τουλάχιστον, την εγκατεστημένη της ισχύ στο χαρτοφυλάκιο της μέχρι το 2024. 

Στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες θεωρούμε πως έφτασε η ώρα να γίνουν πραγματικότητα σημαντικές επενδύσεις σε νέα έργα ΑΠΕ που θα συμβάλλουν καταλυτικά στην επίτευξη των Εθνικών στόχων για καθαρή ενέργεια και στην ενεργειακή μετάβαση που συντελείται στη χώρα μας, με γνώμονα τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για τις κοινωνίες, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. 

--------------------

*Ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Το άρθρο περιλαμβάνεται στον τόμο GREEK ENERGY 2020 που εκδίδει για 9η χρονιά το energypress.

 

 

 

30 Ιουνίου 2020

energypress