ΙΕΑ: Η πράσινη ανάπτυξη συμβαίνει, αλλά όχι με το ρυθμό που χρειάζεται

Η παγκόσμια οικονομία επενδύει πλέον 1,8 δολάρια στις καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες για κάθε 1 δολάριο στα ορυκτά καύσιμα.

Οι επενδύσεις των προηγουμένων ετών στάθηκαν αρκετές ώστε να αποσυνδέσουν την ανάπτυξη του ΑΕΠ από τις εκπομπές CO2 στις ανεπτυγμένες οικονομίες, δηλαδή την πολυπόθητη πράσινη ανάπτυξη.

Το ίδιο, όμως, δεν συμβαίνει διεθνώς, όπου ο οργανισμός θεωρεί ότι θα χρειαστούν παραπάνω προσπάθειες.

Σε έκθεσή του ο ΙΕΑ παρατηρεί ότι στην Ευρώπη η οικονομία μεγεθύνθηκε κατά 66% από το 2007, ενώ οι εκπομπές CO2 υποχώρησαν κατά 30% από ότι το 1990. Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ το ΑΕΠ διπλασιάστηκε από το 1990, ενώ οι εκπομπές βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με τότε.

Αντιθέτως, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες δεν έχουν πετύχει το ίδιο έντονο αποτέλεσμα, ενώ διεθνώς ο ρυθμός της πράσινης ανάπτυξης υπολείπεται από το επιδιωκόμενο για τον κλιματικό στόχο του ΟΗΕ.

Ο ΙΕΑ θεωρεί ότι ο στόχος θα επιτευχθεί εφόσον γίνουν πράξη όλες οι κλιματικές και ενεργειακές δεσμεύσεις των κρατών ως το 2050, ή ακόμα πιο γρήγορα αν υιοθετηθεί το σενάριο Net Zero Emissions (NZE) για διατήρηση της ανόδου της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου ως το 2100.

Τα παραπάνω μεταφράζονται σε τριπλασιασμό των ΑΠΕ ως το 2030, διπλάσια ενεργειακή αποδοτικότητα, δίκαια απομείωση των ορυκτών καυσίμων, περιορισμό των εκπομπών μεθανίου και περισσότερη χρηματοδότηση στις αναπτυσσόμενες χώρες.

f