Η ΕΕ ανακοίνωσε δεσμεύσεις ύψους 3.5 δισ. ευρώ για την προστασία των ωκεανών και την προώθηση της βιωσιμότητας στη διάσκεψη «Our Ocean» στην Ελλάδα

17 04 2024 | 12:56

Σήμερα [16/4], στη διάσκεψη «Our Ocean» στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευσή της για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών ανακοινώνοντας 40 δεσμεύσεις για δράση για το 2024. Οι δράσεις αυτές θα χρηματοδοτηθούν με 3.5 δισ. ευρώ από διάφορα ταμεία της ΕΕ. Αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσό που ανακοινώθηκε ποτέ από την ΕΕ από την έναρξη των διασκέψεων «Our Ocean». 

Η διάσκεψη «Our Ocean» είναι μια διεθνής προσπάθεια, η οποία δρομολογήθηκε το 2014 και φιλοξενείται από διαφορετική κυβέρνηση κάθε χρόνο, με στόχο την προώθηση της παγκόσμιας διακυβέρνησης των ωκεανών και της δράσης για τη στήριξη της διατήρησης της θάλασσας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η φετινή διάσκεψη ζητεί κοινές προσπάθειες παγκοσμίως για τη στήριξη ενός ασφαλούς, προστατευμένου, καθαρού, υγιούς και βιώσιμης διαχείρισης ωκεανού. Στη Διάσκεψη, η ΕΕ αναλαμβάνει δεσμεύσεις για δράση που καλύπτει όλα τα θέματα αυτής της εκδήλωσης: βιώσιμη αλιεία, προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, ωκεάνια και κλιματική αλλαγή, βιώσιμες γαλάζιες οικονομίες, θαλάσσια ρύπανση, ασφάλεια στη θάλασσα και πέραν αυτών.

 

Δεσμεύσεις της ΕΕ για ασφαλείς, προστατευμένους, καθαρούς, υγιείς και υπό βιώσιμη διαχείριση ωκεανούς

Βιώσιμη αλιεία:                                                               

 • έως 1.9 δισ. EUR στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τη στήριξη της βιώσιμης αλιείας — ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που ανακοινώθηκαν. Θα χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο, την Πολωνία, τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας (2020-2026) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στη βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.
 • 23.5 εκατ. EUR κατά την περίοδο 2024-2025 για τη στήριξη των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας (ΠΟΔΑ) και των σχετικών διεθνών συμφωνιών στον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό, τον Ινδικό, τον Αρκτικό και την Ανταρκτική Ωκεανό, καθώς και στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο.
 • 1.5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας για τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα (PSMA) για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές:

 • 1.36 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας (BBNJ)
 • 24 εκατ. ευρώ για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στο γαλάζιο ρεύμα της Μπενγκουέλα (Μεσημβρινή Αφρική), τις Μαλδίβες, το Σουρινάμ και τις γαλλικές περιοχές του νότιου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής

Ωκεανοί και κλιματική αλλαγή:

 • 103 εκατ. ευρώ για προγράμματα παρατήρησης των ωκεανών (Copernicus, Wekeo, Neccton) και έρευνα για την προώθηση ωκεάνιων μοντέλων για τις κλιματικές προβλέψεις. 

Βιώσιμες γαλάζιες οικονομίες:

 • έως 130 εκατ. EUR στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Θα χρησιμοποιηθεί στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας και της Πορτογαλίας για τη στήριξη δύο επενδύσεων (2020-2026) στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία.
 • 134 εκατ. ευρώ για να βοηθηθούν οι αφρικανικές χώρες να αναπτύξουν τη γαλάζια οικονομία τους με βιώσιμο τρόπο. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 59 εκατ. ευρώ για τη Δυτική Αφρική, 10 εκατ. ευρώ για τη Μαυριτανία, 35 εκατ. ευρώ για τη Μοζαμβίκη, 30 εκατ. ευρώ για την Αγκόλα.

Θαλάσσια ρύπανση:

 
 • έως 980 εκατ. EUR στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Θα χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Φινλανδία (2020-2026) για τη στήριξη τεσσάρων επενδύσεων και δύο μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Θαλάσσια ασφάλεια:

 • 45 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας και προστασίας στις περιοχές του Δυτικού Ινδικού Ωκεανού και του Κόλπου της Γουινέας στην Αφρική.

Στήριξη της Μεσογείου:

Έρευνα:

 • Μέσω της αποστολής της ΕΕ για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας, 92.3 εκατ. ευρώ έχουν δεσμευτεί για την αποκατάσταση του γαλάζιου πλανήτη μας και τη διασφάλιση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας.

Ιστορικό

Οι ωκεανοί και οι θάλασσες καλύπτουν το 71 % της επιφάνειας της Γης. Οι ωκεανοί βρίσκονται υπό σοβαρή πίεση: πλήττονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, τις μη βιώσιμες πρακτικές, την παράνομη αλιεία, τη ρύπανση και την απώλεια θαλάσσιων οικοτόπων. Η διάσκεψη μας για τους ωκεανούς αποσκοπεί στην ενίσχυση των συλλογικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Φέρνει σε επαφή χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, την κοινωνία των πολιτών και τη βιομηχανία για να εμπνεύσει κοινές λύσεις και να παρουσιάσει φιλόδοξες δεσμεύσεις για την προστασία των ωκεανών. Η διάσκεψη «Our Ocean», η οποία ξεκίνησε αρχικά το 2014, έχει κινητοποιήσει έκτοτε περισσότερες από 2,160 αναλήψεις υποχρεώσεων αξίας περίπου 130 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.

Η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα εργαλείο παρακολούθησης των δεσμεύσεων που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο «Our Ocean». Αυτό επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν την πρόοδο της υλοποίησης όλων των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί σε όλες τις διασκέψεις «Our Ocean».

Εκτός από τις δεσμεύσεις της, η ΕΕ συνδιοργάνωσε παράλληλη εκδήλωση υψηλού επιπέδου με την οποία ζητούσε την ταχεία επικύρωση της συμφωνίας BBNJ, από κοινού με τις κυβερνήσεις του Βελγίου, της Χιλής, της Κόστα Ρίκα, της Γαλλίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Νιγηρίας και του Παλάου, καθώς και με το Συμβούλιο Άμυνας των Φυσικών Πόρων, την πρωτοβουλία για τους ωκεανούς του Bloomberg Philanthropies Ocean, τη Συμμαχία για την ανοικτή θάλασσα, την αποστολή Blue, την Pew, τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διατήρησης. Η ΕΕ διοργάνωσε επίσης παράλληλες εκδηλώσεις σχετικά με την αποστολή της ΕΕ για τους ωκεανούς (16 Απριλίου) και σχετικά με τους ωκεανούς και το κλίμα με τη Mercator Ocean International (15 Απριλίου).

Ο σύνδεσμος προς τις δημοσιευμένες δεσμεύσεις θα είναι διαθέσιμος τις προσεχείς ημέρες.

f