Χρηματοδοτικό «πακέτο» για τα offshore αιολικά μετά το θεσμικό πλαίσιο – Κονδύλια για πακτωμένα και πλωτά πάρκα από το REPowerEU & το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών

Παράλληλα με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την εκκίνηση του κλάδου των υπεράκτιων αιολικών, το οποίο όπως έχει γράψει το energypress αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Ιούνιο, το ΥΠΕΝ επεξεργάζεται και σχέδιο για την επενδυτική ενίσχυση του πρώτου «κύματος» offshore έργων που θα υλοποιηθούν στις ελληνικές θάλασσες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το σχέδιο καλύπτει σχεδιαζόμενα έργα τόσο με πακτωμένες ανεμογεννήτριες (fixed bottom), όσο και πλωτά πάρκα. Δυνητικές πηγές των κεφαλαίων για την επενδυτική ενίσχυση αποτελούν το REPowerEU, όσο και το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών. 

Πιο συγκεκριμένα, στις χρηματοδοτήσεις ενεργειακών επενδύσεων από το REPowerEU, εξετάζεται να ενταχθεί ως έργο-πιλότος και ένα από τα πάρκα με πακτωμένες ανεμογεννήτριες, τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει άδειες παραγωγής. Η επιλογή προς ένταξη ενός πάρκου της συγκεκριμένης κατηγορίας οφείλεται κατ΄ αρχάς ακριβώς στο γεγονός ότι ανάλογες επενδύσεις έχει ήδη «ωριμάσει» σε κάποιον βαθμό αδειοδοτικά, με συνέπεια να μπορεί να δρομολογηθεί σχετικά άμεσα η υλοποίησή τους. 

Επίσης, η τεχνολογία των πακτωμένων ανεμογεννητριών είναι ήδη δοκιμασμένη σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Επομένως, τόσο από τεχνολογικής όσο και από οικονομικής σκοπιάς, δεν υπάρχει ρίσκο στη χρηματοδότηση ενός ανάλογου έργου. 

Από την άλλη πλευρά, με δεδομένο ότι αντίθετα η τεχνολογία των πλωτών ανεμογεννητριών κάνει τα πρώτα της βήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, σε αυτή την περίπτωση η επενδυτική ενίσχυση θα έχει ως στόχο την άρση της επενδυτικής αβεβαιότητας που δημιουργεί η εφαρμογή της. Το σχέδιο για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπει την αξιοποίηση κεφαλαίων από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών, δηλαδή μέρους των εσόδων από τη δημοπράτηση 25 εκατ. δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί στη χώρα μας έως το 2030, για την απεξάρτηση των νησιών από τα ορυκτά καύσιμα. 

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το energypress, τα σχετικά κεφάλαια εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 350 εκατ. ευρώ. Με αυτό το ποσό, θα χρηματοδοτηθούν τα έργα των υποβρύχιων καλωδίων, τα οποία θα κατασκευασθούν ώστε κάθε ένα τέτοιο έργο να εγχέει την παραγόμενη ενέργεια στο σύστημα μεταφοράς. 

Υπενθυμίζεται ότι το πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων πάρκων θα καλύπτει νέα έργα τόσο με fixed bottom, όσο και με πακτωμένες ανεμογεννήτριες. Σε σχέση με την αρχική προσέγγιση του υπουργείου, μία σημαντική διαφορά στην τελική εκδοχή του πλαισίου είναι ότι η παραχώρηση των θαλασσο-τεμαχίων θα γίνεται μέσα από έναν και μόνο διαγωνισμό, με τον οποίο ο επενδυτής που μειοδοτεί θα κατακυρώνει τόσο το «οικόπεδο», όσο και την ταρίφα για το έργο που πρόκειται να αναπτύξει. 

Στην πράξη, με την αλλαγή αυτή η κυβέρνηση θα «βγάλει» αρχικά κάποια οικόπεδα προς παραχώρηση και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να μελετήσουν περισσότερα από ένα από αυτά τα θαλασσο-τεμάχια – ακόμη και όλα όσα πρόκειται να παραχωρηθούν. Κάτι που σημαίνει, αντίστροφα, ότι για το ίδιο «οικόπεδο» θα μπορούν να πραγματοποιήσουν ανεμολογικές μετρήσεις περισσότεροι από ένας επενδυτές. 

Κώστας Δεληγιάννης | energypress

Χρηματοδοτικό «πακέτο» για τα offshore αιολικά μετά το θεσμικό πλαίσιο – Κονδύλια για πακτωμένα και πλωτά πάρκα από το REPowerEU και το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών