Χορηγία δένδρων από τη Hellenic Plants στην Πρωτοβουλία "75 UN - 75 Trees UNAI SDG7"

28 01 2024 | 10:52

Με επιστολή της προς τον UNAI Hub SDG7, η Hellenic Plants με έδρα το Ξυλόκαστρο Κορινθίας, ανακοίνωσε ότι θέτει ΔΩΡΕΑΝ για τρίτο έτος στη διάθεση της Πρωτοβουλίας “75UN – 75Trees UNAI SDG7” χίλια (1000) δένδρα για την προώθηση των στόχων της. Συγκεκριμένα, διαθέτει  πεντακόσια (500) φυτά Πεκάν (καρυδιές) ύψους 1m – 2m, ηλικίας 2-3 ετών, τριακόσια (300) φυτά λεμονιάς, ύψους 1m - 1,20m, ηλικίας 1 έτους και διακόσια (200) φυτά συκιές (Βασιλικά) ηλικίας ενός έτους και ύψους 1m.

Στην ίδια επιστολή η Hellenic Plants εκφράζει την ετοιμότητα της να συνδράμει σε αντίστοιχες δράσεις του BSECGEN στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (BSEC).

Στη βάση της ως άνω προσφοράς και με στόχο την τρέχουσα φυτευτική περίοδο, καλούνται ενδιαφερόμενοι φορείς και ιδιαιτέρως Δήμοι, ΑΕΙ, Σχολεία, νομικές οντότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ενδιαφέρονται για τη δημιουργία αλσυλλίων με τα ΔΩΡΕΑΝ προσφερόμενα δένδρα, να επικοινωνήσουν με το ΚΕΠΑ έως 10 Φεβρουαρίου 2024 (Δρ. Πόπη Κονιδάρη, τηλ. 210 727 5732). Οι ενδιαφερόμενοι δήμοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει άρδευση και τη δυνατότητα μεταφοράς των δένδρων από το φυτώριο στο δήμο τους.