Χάος με τη χωροθέτηση στις αιτήσεις νέων ΑΠΕ – Πάνω από 30% οι επικαλύψεις στα αιτήματα του κύκλου Δεκεμβρίου 2020

Προβληματική ως προς τη χωροθέτηση του υποψήφιου έργου ΑΠΕ αποδεικνύεται σχεδόν 1 στις 3 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από επενδυτές στον κύκλο του Δεκεμβρίου 2020, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, εδαφικές επικαλύψεις καταγράφονται σε άνω του 30% των 1.864 αιτημάτων που κατατέθηκαν για Βεβαίωση Παραγωγού ΑΠΕ. Το πρόβλημα εκτιμάται πως αφορά κατά βάση φωτοβολταϊκά έργα, ωστόσο σε κάθε περίπτωση αποτελεί μία ακόμη ανησυχητική ένδειξη για τη διαφαινόμενη τάση υπερθέρμανσης του κλάδου των ΑΠΕ συνολικά, με όσες αρνητικές επιπτώσεις μπορεί αυτή να επιφέρει.

Εξάλλου, το υψηλό ποσοστό εδαφικών επικαλύψεων μαρτυρά πως ένας σημαντικός αριθμός αιτήσεων αφορά σχέδια για τα οποία δεν έχει γίνει καμία προεργασία κατοχύρωσης της γεωγραφικής περιοχής που δεσμεύουν. Κάτι που με απλά λόγια σημαίνει πως «βρίσκονται εντελώς στον αέρα» αναφορικά με την έκταση γης στην οποία υποτίθεται ότι προορίζονται να εγκατασταθούν.

Η παράμετρος αυτή, όπως είναι φυσικό, επιβεβαιώνει τον προβληματισμό που έχει προκαλέσει στο ΥΠΕΝ ο ξέφρενος ρυθμός υποβολής αιτημάτων – ο οποίος δεν ανακόπηκε ούτε με τον κύκλο του Φεβρουαρίου, όταν κατατέθηκαν 477 αιτήσεις για έργα συνολικής ισχύος 8,8 Γιγαβάτ. Έτσι, ενισχύει το ενδεχόμενο άμεσης εφαρμογής των «φίλτρων» που εξετάζει το υπουργείο, ώστε να μπει ανάχωμα στις «αιτήσεις ευκαιρίας».

Μάλιστα, όπως έχει γράψει το energypress, το ένα «φίλτρο» που μελετά το ΥΠΕΝ αφορά ακριβώς την ωριμότητα των επενδυτικών σχεδίων ως προς τη χωροθέτησή τους, με κάποια ασφαλιστική δικλείδα (όπως π.χ. προσύμφωνο παραχώρησης) που θα δώσει τέλος στα αιτήματα τα οποία δεσμεύουν γεωγραφικές εκτάσεις εντελώς αυθαίρετα. Το έτερο μέτρο αφορά την πιστοποίηση της οικονομικής φερεγγυότητας του επενδυτή (π.χ. με εγγυητική επιστολή) για την υλοποίηση του σταθμού. 

Όσον αφορά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων του Κύκλου Δεκεμβρίου 2020 με εδαφικές επικαλύψεις, ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού προβλέπει πως για τις αιτήσεις εντός του ίδιου Κύκλου, ο Φορέας Αδειοδότησης (η ΡΑΕ) ζητά από τους αιτούντες να αναζητήσουν κοινή λύση (φιλική επίλυση). Σε περίπτωση που εκπνεύσει η διορία των 30 ημερών χωρίς συναινετικό αποτέλεσμα, τότε ο Φορέας προχωρά σε συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων με μία σειρά κριτηρίων. Το πρώτο κριτήριο εφαρμόζεται στην περίπτωση που οι σταθμοί προορίζονται για ιδιωτική ή εν μέρει ιδιωτική έκταση (συμπεριλαμβάνοντας και τις δημοτικές εκτάσεις), με τη ΡΑΕ να προκρίνει εκείνο το έργο για το οποίο αποδεικνύεται η κυριότητα, η κατοχή ή η νόμιμη χρήση του «γηπέδου» που δεσμεύει.

Σε σχέση με τις υπόλοιπες αιτήσεις του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες η ΡΑΕ προχωρά την αξιολόγηση των αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί, καθώς έχει λάβει τις απαντήσεις των εμπλεκόμενων επενδυτών επί των αντιρρήσεων, και τις εξετάζει. Για όσα αιτήματα η αξιολόγηση των αντιρρήσεων δεν οδηγήσει  σε απόρριψή τους, μαζί με τις αιτήσεις για τις οποίες δεν υπήρξε καμία εμπλοκή, στη συνέχεια θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τους  επενδυτές, καλώντας τους να καταβάλουν το τέλος έκδοσης της Βεβαίωσης Παραγωγού.

 

 

5 Μαρτίου 2021

energypress