Γιώργος Στάσσης: Το όφελος της μείωσης των καυσίμων υπερκεράζει τις επιπτώσεις της πανδημίας – Χωρίς αναβολές το πλάνο της απολιγνιτοποίησης.

Θετικά μηνύματα για την πορεία της ΔΕΗ μέσα στο 2020 έστειλε στους 84 αναλυτές κι επενδυτές που συμμετείχαν στη χθεσινή δίωρη τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Στάσση.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο κ. Στάσσης στους εκπροσώπους της επενδυτικής κοινότητας το όφελος της επιχείρησης από τη μείωση των τιμών των καυσίμων και της Οριακής Τιμής Συστήματος θα υπερκεράσει τις αρνητικές επιπτώσεις από τα μέτρα που έλαβε η εταιρία για τους πελάτες της (εκπτώσεις στα τιμολόγια) και τη μείωση των εσόδων (απώλεια μεριδίου στην προμήθεια). Σχετική επισήμανση γίνεται και στη ετήσια οικονομική έκθεση της δημόσιας επιχείρησης: «Για τις επιπτώσεις που αναμένονται από τα μέχρι τώρα μέτρα, που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID19, η Διοίκηση προέβη σε επανεκτίμηση των προϋπολογισμένων οικονομικών μεγεθών για το 2020 και το Α’ Εξάμηνο 2021, κάνοντας παραδοχές για την πορεία των βασικών μεγεθών της αγοράς Η/Ε (τιμές υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου, τιμές δικαιωμάτων CO2, Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) κ.λ.π.), καθώς και για την εκτιμώμενη εξέλιξη των πωλήσεων Η/Ε. Από τις διενεργηθείσες επανεκτιμήσεις, δεν φαίνεται να προκύπτουν για τον Όμιλο και τη Μητρική Εταιρεία αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις από τα μέχρι τώρα μέτρα για τη μη διάδοση του COVID-19. Αντίθετα, προκύπτει αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας λόγω σημαντικής μείωσης των δαπανών του ενεργειακού ισοζυγίου, που υπερκαλύπτει τη μείωση του κύκλου εργασιών, ενώ παράλληλα αντισταθμίζει και την αρνητική επίπτωση της καθυστέρησης των εισπράξεων από πελάτες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αξίζει να τονιστεί ότι η ΔΕΗ σύμφωνα με την παρουσίαση στους αναλυτές κατέγραψε αύξηση 425 εκ. ευρώ το 2019 για τις δαπάνες ενέργειας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας απαντώντας επίσης σε σχετικές ερωτήσεις για το αν επηρεάζεται από την πανδημία το χρονοδιάγραμμα της απολιγνιτοποίησης ήταν κατηγορηματικός διαβεβαιώνοντας πως θα εκτελεστεί κανονικά και δεν πρόκειται να αναβληθεί. Βάσει των όσων έχουν ανακοινωθεί από την εταιρία φέτος πρόκειται να παύσει τη λειτουργία του ο ΑΗΣ Αμυνταίου, ενώ συνολικά η εταιρία έχει μειώσει δραστικά τη λιγνιτική της παραγωγή. Κάτι που φάνηκε και από το μηνιαίο δελτίου του Μαρτίου που εξέδωσε το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και σύμφωνα με αυτό η μείωση της ήταν της τάξης του 65% σε σχέση με πέρυσι. Οι λιγνιτικές μονάδες, επιβαρύνουν κάθε χρόνο κατά 200 με 300 εκ. ευρώ τη δημόσια εταιρία, όπως ανακοίνωσε χθες.

Πάντως, δεδομένο θεωρείται ότι η ΔΕΗ θα συνεχίσει να καταγράφει και απώλεια μεριδίων στην προμήθεια ρεύματος και το 2020 γεγονός που θα επιδιώξει να περιορίσει με τη νέα εμπορική πολιτική που ετοιμάζει και στην οποία ο κ. Στάσσης έδωσε έμφαση κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές.

Ιδιαίτερη επίσης βαρύτητα έδωσε και στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της σε ΑΠΕ κάνοντας γνωστό ότι στην επόμενη τριετία αυτό θα ανέλθει σε 650 MW από 160 σήμερα με την κατασκευή έργων συνολικής ισχύος 500 MW.

 

 

24 Απριλίου 2020

energypress