Γ. Παπακωνσταντίνου: Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 136 εκατ. ευρώ για τα 220 αστικά ηλεκτρικά λεωφορεία

07 08 2022 | 15:22

Θέση, και επισήμως, στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης βρήκε «κομμάτι» ενός διαγωνισμού που είχε προωθήσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την προμήθεια νέων σύγχρονων «πράσινων» λεωφορείων σε Αθήνα – Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ, Θ. Σκυλακάκης, αποφάσισε την ένταξη του έργου «Προμήθεια 220 Ηλεκτρικών Λεωφορείων - Πράσινη Δημόσια Μεταφορά» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δράση που αφορά στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με την προμήθεια 220 νέων αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον.

Επί της ουσίας, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 220 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ., μέρος της προμήθειας συνολικά 250 τέτοιων λεωφορείων που αποτελούσε το 5 τμήμα της διακήρυξης που είχε «βγάλει» το υπ. Υποδομών και Μεταφορών για την ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη (των 770 νέων αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων, σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον, σχεδόν 380 εκατ. ευρώ, με το πρώτο τμήμα του διαγωνισμού να είναι άγονο).

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ποσό ύψους 136.040.400 ευρώ ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε ποσό ύψους 13.604.040 ευρώ. Εξ αυτών, ποσό 100 εκατ. ευρώ θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 36 εκατ. ευρώ αφορούν σε συνεισφορά του ΠΔΕ και σε ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

-Προμήθεια 220 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ.(Η προμήθεια αφορά τα 220 λεωφορεία από τα 250 του τμήματος 5 της διακήρυξης).

-Προμήθεια παρελκόμενων, ήτοι ανεξάρτητων σταθερών φορτιστών αργής φόρτισης, 1 ανά όχημα ή 1 ανά δύο οχήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες φόρτισης των φορτιστών, δηλαδή σύνολο 110 έως 220.

-Προμήθεια έξι (6) κινητών μονάδων (συστημάτων συσσωρευτή – ταχυφορτιστή) με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό για την φορητή εξυπηρέτηση ηλεκτρικών λεωφορείων σε περίπτωση ανάγκη φόρτισης επιτόπου.

-Κατάρτιση Έκθεσης Εγκατάστασης των Φορτιστών Αργής Φόρτισης στα αμαξοστάσια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Επίσης, προβλέπεται υποχρέωση συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων, εγγύηση Καλής Λειτουργίας διάρκειας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των οχημάτων της Σύμβασης και περιλαμβάνει την προμήθεια (παράδοση – παραλαβή) των οχημάτων και των παρελκομένων αυτών. Επίσης, κατά τον χρόνο εγγυημένης λειτουργίας οφείλει ο ανάδοχος να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη τη Σύμβασης.

Για το 4ο τρίμηνο 2024 προβλέπεται η ολοκλήρωση της αντικατάστασης παλαιών λεωφορείων με 220 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία (163 ηλεκτρικά λεωφορεία θα έχουν την έδρα τους στην Αθήνα και 57 ηλεκτρικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη), στο πλαίσιο της οποίας η απόσυρση παλαιότερων οχημάτων/λεωφορείων θα πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας σύμφωνα με την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής των οχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι για την προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ., φέρονται να έχουν καταθέσει προσφορές οι Irizar, BYD και YUTONG.

(insider.gr)

Γ. Παπακωνσταντίνου: Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 136 εκατ. ευρώ για τα 220 αστικά ηλεκτρικά λεωφορεία