Φωτοβολταϊκά στις στέγες: πλατφόρμα απεικόνισης της ηλιακής ενέργειας

28 02 2022 | 06:48

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ανέπτυξε το πρώτο «ηλιακό κτηματολόγιο» για την πόλη της Αθήνας, μια νέα υπηρεσία που αναφέρεται στην περιγραφή και απεικόνιση του δυναμικού ηλιακής ενέργειας, την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί το κάθε αστικό οικοδομικό τετράγωνο με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οροφές κτιρίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η υπηρεσία, η οποία κατέστη δυνατή με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Eiffel,  στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου των γεωσκοπικών δεδομένων για την ανάπτυξη εφαρμογών προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί μια επιχειρησιακή πλατφόρμα πληροφοριών με σκοπό τη μεγαλύτερη διείσδυση των ηλιακών συστημάτων στον αστικό ιστό. Παράλληλα, θα συμβάλει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση προσφέροντας λύσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον.

Η τεχνολογία βασίζεται στην αξιοποίηση γεωσκοπικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, χρησιμοποιώντας προηγμένες πλατφόρμες δημιουργίας γραφικών, μοντέλα διάδοσης της ακτινοβολίας και αρχιτεκτονικές υπερυπολογιστικού νέφους. Λειτουργεί τόσο κλιματολογικά όσο και σε πραγματικό χρόνο, με τελικό στόχο τη διευκόλυνση του αστικού σχεδιασμού, την υποστήριξη των διαχειριστών διανομής της παραγόμενης ενέργειας και την αποτελεσματική ενσωμάτωση αυτής στα ηλεκτρικά έξυπνα δίκτυα.

Η συνολικά εκμεταλλεύσιμη έκταση εκτιμάται ότι είναι σε θέση να φιλοξενήσει μαζικά διεσπαρμένα φωτοβολταϊκά, που μπορούν να παράξουν έως και 4,3 τεραβατώρες (TWh) ενέργειας σε ετήσια βάση, η οποία – σε ένα υποθετικό σενάριο πλήρους κάλυψης των οροφών των κτιρίων – θα μπορούσε να καλύψει μέχρι και το 49% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης της Αθήνας.

Αυτό το εργαλείο ηλιακού κτηματολογίου παρέχει μια διαδραστική αναπαράσταση του δυναμικού ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας στον τελευταίο όροφο (σε Wh/m2) για την Αττική. Προσομοιώνει την τρισδιάστατη  ανίχνευση ακτίνων και τη χύτευση σκιάς  σε υβριδική λειτουργία (σε πραγματικό χρόνο & κλιματολογικά) για έξυπνη διαχείριση διανομής ενέργειας και πολεοδομικό σχεδιασμό, αξιοποιώντας δεδομένα Copernicus και SAFNWC , μοντέλα γρήγορης μεταφοράς ακτινοβολίας ,  προηγμένες πλατφόρμες δημιουργίας γραφικών και υπερυπολογισμό cloud

1

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον σύνδεσμο: http://solea.gr/athens-solar-cadastre/

1