Φόρτωμας: Πράσινη ενέργεια στα νησιά με ειδικούς όρους και διαβούλευση.

31 01 2020 | 08:09

Για την εθνική και ευρωπαϊκή επιλογή εφαρμογής πολιτικών που υιοθετούν το μοντέλο της πράσινης ενέργειας, τοποθετήθηκε στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών, ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον προσανατολισμό της κυβέρνησης  με κατεύθυνση την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη και τους ρυπογόνους πετρελαϊκούς σταθμούς και την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των νησιών με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, τόνισε πως η πράσινη ενέργεια και η εγκατάσταση των Α.Π.Ε. αποτελεί πρόκληση που απαιτεί σοβαρό, μελετημένο σχέδιο και καθιέρωση ειδικών όρων που θα εναρμονίζονται με την ιδιαίτερη γεωμορφολογία, τη μικρή έκταση και τη ζωτική ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, του πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού πλούτου στις μικρές νησιωτικές εκτάσεις. 

Ο Βουλευτής Κυκλάδων έδωσε έμφαση στην αναγκαιότητα τροποποίησης του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Α.Π.Ε., βασικό στοιχείο της οποίας θα πρέπει είναι η διαβούλευση και ο διάλογος με τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών.

 

 

29 Ιανουαρίου 2020

energypress