Έξυπνους μετρητές, ενισχύσεις και πληθώρα άλλων παρεμβάσεων περιλαμβάνουν οι νέες εργολαβίες του ΔΕΔΔΗΕ για αναβάθμιση του δικτύου στο σύνολο της χώρας.

18 04 2021 | 07:45

Ο μεγάλος διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ για τις 37 εργολαβίες σε όλη τη χώρα, ύψους 1,6 δις. ευρώ, είναι η αιχμή του δόρατος προκειμένου να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί το δίκτυο διανομής στον απόηχο της "Μήδειας" που προκάλεσε τα γνωστά προβλήματα ηλεκτροδότησης, αλλά και με βάση τα όσα προβλέπει το ταμείο ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά 37 εργολαβίες κατασκευής και συντήρησης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο των διοικητικών περιοχών και τους ΤΚΣΔ/ΔΠΑ και ΤΤΕΔ/ΔΠΝ του Διαχειριστή με ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 9η Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται, μέσω της σύμβασης θα εκτελεσθούν εκτός των άλλων και τα έργα του ταμείου ανάκαμψης και ειδικότερα:

 Η αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters

 Η αναβάθμιση του εναέριου δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές και

 Οι αναβαθμίσεις του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος

Επίσης μέσω της παρούσας σύμβασης ικανοποιούνται τα αιτήματα εξωτερικών και εσωτερικών πελατών που απαιτούν εκτέλεση έργων ανάπτυξης, όπως ενδεικτικά:

 Οι ηλεκτροδοτήσεις καταναλωτών και παραγωγών,

 Οι παραλλαγές,

 Οι αισθητικές αναβαθμίσεις και

 Οι ενισχύσεις δικτύου 

Επιπλέον εκτελούνται τα έργα:

 Εντοπισμένης και προληπτικής συντήρησης,

 Επισκευής βλαβών δικτύου,

 Επισκευών ζημιών από τρίτους,

 Ανακαινίσεων, δικτύου

 Αποκαταστάσεων λόγω κλοπής,

 Κλαδεμάτων- αποψιλώσεων,

 Συντήρησης ξύλινων στύλων, και

 Διακοπών επανασυνδέσεων παροχών.

Από τα παραπάνω φαίνεται το μεγάλο εύρος που καλύπτουν οι νέες εργολαβίες του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ οι εταιρείες που θα υποβάλουν προσφορά δεσμεύονται για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών.

Στο γεωγραφικό σκέλος, οι αναβαθμίσεις επιμερίζονται ως εξής:

Στην Αττική, οι εργολαβίες αφορούν τα δίκτυα των περιοχών: 

-Αθήνας 

-Πειραιά 

-Καλλιθέας 

-Μεσογείων 

-Περιστερίου & Ελευσίνας 

-Φιλοθέης-Κηφισιάς. 

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι εργολαβίες αφορούν τα δίκτυα των περιοχών: 

-Άνδρου & Τήνου

-Αλεξανδρούπολης 

-Κομοτηνής & Ξάνθης 

-Καβάλας & Δράμας 

-Σερρών & Κιλκίς

-Βέροιας & Κατερίνης 

-Κοζάνης

-Φλώρινας, Καστοριάς & Έδεσσας

-Δυτικής και Κεντρικής Θεσσαλονίκης

-Ανατολικής Θεσσαλονίκης & Πολυγύρου

-Πάτρας & Αιγίου

-Αγρινίου & Άρτας

-Κορίνθου & Ναυπλίου

-Πύργου, Ζακύνθου & Κεφαλονιάς

-Καλαμάτας

-Τρίπολης & Σπάρτης

-Ιωαννίνων & Κέρκυρας

-Βόλου

-Λάρισας

-Τρικάλων & Καρδίτσας

-Λαμίας

-Θήβας, Λιβαδειάς & Άμφισσας

-Χαλκίδας & Αλιβερίου

-Ηρακλείου

-Αγ. Νικολάου

-Χανίων

-Ρεθύμνου

-Ρόδου & Κω

-Σύρου & Δυτικών Κυκλάδων

-Σάμου, Χίου & Λέσβου

 

 

15 Απριλίου 2021

energypress