Εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα η Ελλάδα

17 10 2021 | 09:21

Το παρακάτω γράφημα αποτυπώνει στοιχεία έρευνας της διαΝΕΟσις, σύμφωνα με την οποία, το 85% της ακαθάριστης διαθέσιμης ενέργειας στη χώρα προέρχεται από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και γαιάνθρακες:  

φ

 

 

 

16 Σεπτεμβρίου 2021

energypress