Επιστολή στον Χριστοδουλίδη: Σταματήστε τα χρυσοφόρα φωτοβολταϊκά πάρκα

11 02 2024 | 09:40

Με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η Επιτροπή Πρωτοβουλίας «Φωτοβολταϊκά για όλους» ζητά να σταματήσει αμέσως η αδειοδότηση και εγκατάσταση εμπορικών φωτοβολταϊκών πάρκων, ώστε «η εναπομείνασα περιορισμένη χωρητικότητα του δικτύου της ΑΗΚ να αξιοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο και έναντι πάσης θυσίας για σκοπούς αυτοπαραγωγής φθηνού ηλεκτρισμού από οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις, στο πλαίσια προτεινόμενου σχεδίου» που η συγκεκριμένη Πρωτοβουλία αποκαλεί «ΦΩΤΟΒΟΛΤAΪΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ».

Σύμφωνα με την επιστολή «εκ των υστέρων και εκ του αποτελέσματος κρίνοντας τη μέχρι σήμερα πολιτική προώθησης των φωτοβολταϊκών στην Κύπρο, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι αυτή η πολιτική λειτούργησε τυχαία ή σκόπιμα υπέρ των εμπορικών φωτοβολταϊκών και σε βάρος των αυτοκαταναλωτών, οικιακών και επιχειρηματικών. Εξαιτίας αυτής της πολιτικής, έχουν εγκατασταθεί δεκάδες χρυσοφόρα εμπορικά φωτοβολταϊκά σε χιλιάδες δεκάρια πολύτιμης γεωργικής και δασικής γης, καταλαμβάνοντας παράλληλα το σύνολο σχεδόν της διαθέσιμης δυνατότητας του απομονωμένου ηλεκτρικού δικτύου της ΑΗΚ».

f