Επενδύσεις και σε φωτοβολταϊκά πάρκα ετοιμάζει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Επιδιώκει συνεργασίες για εξαγορά έργων και αδειών

10 09 2021 | 10:32

Έμφαση στην κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων, στο πλαίσιο της στρατηγικής προτεραιότητας του Ομίλου για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έχει αποφασίσει να δώσει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνδυασμό με το μακροχρόνιο σχέδιο ανάπτυξης και τη στρατηγική της εταιρείας, αναφορικά με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την επένδυση σε ηλιακή ενέργεια τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ στοχεύει στην αγορά φωτοβολταϊκών πάρκων, τα οποία βρίσκονται είτε σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης είτε στη φάση κατασκευής τους.

Στην περίπτωση που υπάρχει τέτοια διαθεσιμότητα πάρκων η εταιρεία εμφανίζεται διατεθειμένη να διερευνήσει την αγορά τους μέσω του email επικοινωνίας, energy@ellaktor.com

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται ήδη στον κλάδο των ΑΠΕ πάνω από είκοσι έτη με έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 493 MW περίπου, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, κατέχοντας τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Παράλληλα, εκτός από τα έργα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, η εταιρεία αναπτύσσει αυτή την περίοδο έργα συνολικής ισχύος περίπου 1200 MW σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Μέσω της παραγωγής 1.250 GWh ηλεκτρικής ενέργειας από́ ΑΠΕ το 2020, υπολογίζεται ότι ο Όμιλος συνέβαλε στην αποτροπή́ εκπομπής 2.035 χιλ. τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα, ενώ για τη λειτουργία του κατανάλωσε 248 GWh και συνεπώς για το 2020 το ισοζύγιο κατανάλωσης ενέργειας ανήλθε σε -1.002 GWh.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιδιώκει τη δημιουργία έργων ανάπτυξης, τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων και υλοποιούνται πάντοτε με βασικό γνώμονα την υποστήριξη και διάδοση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Η ηλιακή ενέργεια στη χώρα μας, όπου τα διαστήματα ηλιοφάνειας είναι μεγάλα, αποτελεί ανεξάντλητο ενεργειακό πόρο. Η συγκεκριμένη αυτή μορφή ενέργειας μάλιστα, συμβάλλει σημαντικά στην παραγωγή της απαραίτητης ηλεκτρικής ενέργειας με ελαχιστοποίηση των βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

 

 

10 Σεπτεμβρίου 2021

energypress