Εντός του Μαρτίου οι πρώτες διαπραγματεύσεις στην Ε.Ε. για το νέο στόχο CO2 του 2030 - Μείωση 55% προτείνει η Κομισιόν

Στα τέλη Μαρτίου πρόκειται να διεξαχθούν οι πρώτες διαπραγματεύσεις στην Ε.Ε. σχετικά με την ενίσχυση του στόχου των ρύπων για το 2030, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ενώ θα συνεχιστούν και μέσα στον Απρίλιο με δεύτερη συνάντηση.

Σύμφωνα με το Montel, οι εκπρόσωποι της Κομισιόν, του Ευρωκοινοβουλίου και της πορτογαλικής προεδρίας συνέκλιναν την Παρασκευή σε μια σειρά από θέματα, όπως ο τρόπος που θα τεθεί ο μετέπειτα στόχος του 2040 για το CO2. Αυτό διευκολύνει τη συζήτηση για το στόχο του 2030 που αποτελεί και το αγκάθι στις επαφές μεταξύ των κρατών-μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων.

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν έχει προτείνει στόχο για μείωση κατά τουλάχιστον 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο ζητά 60% και ο υφιστάμενος στόχος αφορά 40%.

Η αλλαγή του στόχου θα επιτρέψει στην Κομισιόν να προχωρήσει με την ανανέωση της νομοθεσίας σε μια σειρά από άλλα θέματα, όπως η καθαρή ενέργεια και η εξοικονόμηση με σκοπό να είναι έτοιμα τα νέα νομοθετήματα τον Ιούνιο.

Όσον αφορά τον ορίζοντα πέρα από το 2030, τόσο το Ευρωκοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο έχουν συμφωνήσει να στηρίξουν ένα δεσμευτικό στόχο για μηδενικές εκπομπές ως το 2050. Το θέμα, όμως, είναι ο στόχος του 2040 που θα θέσει το ρυθμό της μείωσης των εκπομπών από το 2030 ως το 2050. Το Ε.Κ. ζητά να υπολογίσει η Κομισιόν τις υπόλοιπες εκπομπές που χρειάζονται να κοπούν για να επιτευχθεί ο στόχος του 2050 - ο λεγόμενος προϋπολογισμός άνθρακα - και να τις χρησιμοποιήσουν για να καθορίσουν το στόχο του 2040.

Από την άλλη, τα κράτη-μέλη θέλουν να γίνει ο υπολογισμός αυτός μετά τη θέσπιση του στόχου του 2040 ώστε να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία.

 

 

 

17 Μαρτίου 2021

energypress