Εκδήλωση απο το ΔΙΠΑΕ, στις 12/10/2022, με θέμα "Ενεργειακή Επάρκεια σε Ηλεκτρισμό και Φυσικό Αέριο-Ασφάλεια τροφοδοσίας καταναλωτών"

Διαδικτυακή εκδήλωση σε άκρως επίκαιρο και εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα “Ενεργειακή Επάρκεια σε Ηλεκτρισμό & Φυσικό Αέριο -Ασφάλεια τροφοδοσίας καταναλωτών”, με επίσημο προσκεκλημένο και έγκυρο Εισηγητή τον κ. Δημήτριο Φούρλαρη, Β’  Αντιπρόεδρο της ΡΑΕ, Πρόεδρο της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης, διοργανώνει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος την Τετάρτη 12/10/2022 και ώρες 18:00-19:00.


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, μέσω της πλατφόρμας Zoom, ενώ απαιτείται εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/2424/online-form.

1