ΕΕ: Κοντά σε συμφωνία για επιβολή φόρου άνθρακα σε εισαγόμενα προϊόντα Ευρωκοινοβούλιο και κράτη-μέλη

16 12 2022 | 11:48OT.gr Newsroom

Κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τη επιβολή φόρου άνθρακα στα αγαθά που εισάγονται από τρίτες χώρες βρίσκονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, όπως έγραψε το Bloomberg. Αυτό, επισημαίνεται, θα δώσει στην ΕΕ ένα ισχυρό εργαλείο για να θωρακίσει τη βιομηχανία της στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποτροπή της ρύπανσης σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Η οριστικοποίηση των βασικών λεπτομερειών του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που θα περιλαμβάνονται σε αυτόν, αναμένεται σήμερα.

Ευρωκοινοβούλιο και κράτη μέλη συμφωνούν στην επιβολή φόρου στο εισαγόμενο τσιμέντο, στον χάλυβα, στα λιπάσματα, στο αλουμίνιο, και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης άνθρακα. Από την πλευρά του κοινοβουλίου, όμως, επιδιώκεται να συμπεριληφθούν ακόμη τα πλαστικά και το υδρογόνο.

Ακόμη, στις 16 Δεκεμβρίου πρόκειται να συζητηθεί το θέμα του πώς θα διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι εξαγωγείς δεν θα επιβαρυνθούν με υψηλότερα κόστη, μετά τη σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων για τους τομείς που καλύπτονται από τον CBAM στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ.

Ο μηχανισμός

Ο μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για το κλίμα, ως μέτρο που θα προλαμβάνει τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα και θα στηρίζει την αυξημένη φιλοδοξία της ΕΕ όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμβατότητα με τον ΠΟΕ.

Σύμφωνα με τι σκεπτικό, οι εισαγωγείς της ΕΕ θα αγοράζουν πιστοποιητικά άνθρακα που αντιστοιχούν στην τιμή του άνθρακα που θα είχε καταβληθεί εάν τα προϊόντα είχαν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την τιμολόγηση του άνθρακα. Αντιστρόφως, όταν ένας παραγωγός τρίτης χώρας μπορεί να αποδείξει ότι έχει ήδη καταβάλει τιμή για τον άνθρακα που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων σε τρίτη χώρα, το αντίστοιχο κόστος μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως για τον εισαγωγέα της ΕΕ.

Ο CBAM θα συμβάλει στη μείωση του κινδύνου διαρροής άνθρακα προτρέποντας τους παραγωγούς τρίτων χωρών να προβούν σε οικολογικότερες διαδικασίες παραγωγής.

Διεθνής προβληματισμός

Τα σχέδια της ΕΕ έχουν ήδη προκαλέσει διπλωματική αναστάτωση στην Κίνα και την Ινδία και υπάρχει ανησυχία ότι η Ρωσία μπορεί να μη συμμορφωθεί με αυτά, επισημαίνει το Bloomberg.

Επιπλέον, ο μηχανισμός της ΕΕ έρχεται την ώρα που κλιμακώνονται οι εντάσεις σχετικά με τον νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού της κυβέρνησης των ΗΠΑ, το πράσινο πακέτο 369 δισεκατομμυρίων δολαρίων της χώρας, το οποίο παρέχει επιδοτήσεις μόνο σε αμερικανούς κατασκευαστές για την ανάπτυξη κάποιων καθαρών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων, κάτι το οποίο η ΕΕ αξιολογεί ως ενδεχόμενη παράβαση των κανόνων του ΠΟΕ.

Από την πλευρά της, η ΕΕ υποστηρίζει ότι ο CBAM είναι σύμφωνος με τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου ως περιβαλλοντικό μέτρο, που αποσκοπεί να εμποδίσει τη βιομηχανία να μετακινεί τις εκπομπές άνθρακα εκτός του μπλοκ, καθώς επιβάλλει αυστηρότερα κλιματικά μέτρα στη βιομηχανία.

1