Δελτίο Τύπου από την ΠΟΣΠΗΕΦ

03 04 2022 | 23:46

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.)

Εγνατίας 37, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 25 . Τηλέφωνο 2310 535 755

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: grammateia@pospief.gr, info@pospief.gr

Στις  28-3-2022  και  μετά από μία  περίοδο  αποχής  από  δια ζώσης  Επισκέψεις  το  ΔΣ  της  ΠΟΣΠΗΕΦ  αποτελούμενο  από  τον  Πρόεδρο  Παναγή Γιάννη, τον  Αντιπρόεδρο  Άρη  Νίκα,  το Γενικό Γραμματέα Τσικούρα Πέτρο, τον  ταμία Σιαμπανόπουλο  Αντώνη,  και τα  μέλη  Κυανίδη  Γιάννη,  Γιώργο Λιούμη και Τόκα  Στέργιο επισκέφτηκε τον Αναπληρωτή Διευθυντή του  ΔΕΔΔΗΕ  κύριο  Ηρακλή  Μενεγάτο  σε  προγραμματισμένη  συνάντηση  μας. Η  συνάντηση πραγματοποιήθηκε  στα  Κεντρικά  Γραφεία  του  ΔΕΔΔΗΕ  στην  Αθήνα.

Δελτίο τύπου ΠΟΣΠΗΕΦ

Το  κύριο  ζήτημα  που  τέθηκε  ήταν  το  θέμα   των  πολύ  μεγάλων  Καθυστερήσεων  στη  χορήγηση  Όρων  Σύνδεσης ,  στην  υλοποίηση  και έγκριση των  μελετών, αλλά και στην  υλοποίηση  των  Έργων  διασύνδεσης  των  Φωτοβολταικών  Πάρκων,  που  ξεπερνάει  τους  12 μήνες  από  την υπογραφή  της  Σύμβασης με  τον  ΔΕΔΔΗΕ.

Ο  κ.  Μενεγάτος  αρχικά  δήλωσε  ότι  ο  Όγκος  των έργων  που  έχει συσσωρευτεί στον  ΔΕΔΔΗΕ  είναι  απίστευτα  μεγάλος   και  μας  παρουσίασε  στοιχεία  που  καταδείκνυαν  το  πολύ  μεγάλο  ρυθμό  αύξησης  διαχρονικά τόσο της  χορήγησης  Όρων  σύνδεσης, όσο και  της  Σύνδεσης  των  Φ/Β Σταθμών .

 

2019

2020

2021

2022 πρόβλεψη

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΠΑΡΚΩΝ

688

1144

2100

4000

Παράλληλα, ο κ Μενεγάτος μας ανέπτυξε τις  Προσπάθειες  που  γίνονται  για  την Επίσπευση  των  Συνδέσεων  Φωτοβολταικών Πάρκων  και των Μελετών. Η ΠΟΣΠΗΕΦ επισήμανε ότι  ο μεγάλος όγκος των έργων ήταν αναμενόμενος και έπρεπε να προβλεφθούν οι  σχετικές  ανάγκες.

Mας  τονίστηκε ότι  ο ΔΕΔΔΗΕ  καταβάλλει  προσπάθειες έτσι  ώστε σε  ένα  μήνα από σήμερα  η Συμβατική  Χρονική  Διάρκεια των  12 μηνών  που  δίνεται  στο  ΔΕΔΔΗΕ  για την  ολοκλήρωση των Έργων Σύνδεσης ενός  Πάρκου (και πολλές φορές παραβιάζεται) δεν θα θεωρείται προθεσμία  υλοποίησης  των  Έργων  από  το  ΔΕΔΔΗΕ. Η προθεσμία  αυτή  θα είναι για μερικές  ακραίες  περιπτώσεις  που  απαιτούνται  δύσκολες  και  χρονοβόρες   επεμβάσεις  για  την  κατασκευή  του  Δικτύου. Επίσης  η  Υλοποίηση  Μελέτης  ενός  Φυσιολογικού  Δικτύου  δεν θα ξεπερνάει τον ένα Μήνα και η Έγκριση της  Μελέτης  μία  εβδομάδα. Η  συζήτηση  διήρκεσε  σχεδόν  1,5  ώρα  και  κρίθηκε  από  όλους  μας εξαιρετικά Παραγωγική. Για  μία  ακόμα  φορά  συμφωνήσαμε  να  είμαστε  σε  επαφή  για  οτιδήποτε  προκύπτει.

Η Δεύτερη  Δρομολογημένη  Συνάντηση   μας  ήταν με  τον Πρόεδρο  του  ΔΑΠΕΕΠ  κ. Γιάννη Γιαρέντη. Η ΠΟΣΠΗΕΦ εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στις  πληρωμές των Φ/Β Σταθμών  κάτι  για  το  οποίο  ο  Πρόεδρος  του ΔΑΠΕΕΠ μας διαβεβαίωσε ότι έχουν καταβληθεί  τεράστιες Προσπάθειες από τη Μεριά του.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν  ήταν  πολύ  σημαντική   Οικονομική  Ενίσχυση  που  δόθηκε  από  τον ΕΛΑΠΕ  μέσω  του  ΔΑΠΕΕΠ  στο  Ταμείο  Ενεργειακής  Μετάβασης. ΟΙ  ΑΠΕ  ενίσχυσαν  τα  Νοικοκυριά  και  τις  Επιχειρήσεις  με  το  Ποσό  των  780.000.000  ευρώ   βοηθώντας  τα  έτσι  να  απαλύνουν  το  δυσβάσταχτο  πλέον  Ενεργειακό  κόστος  που  προκύπτει  από  την  αύξηση  της  τιμής  του Φυσικού  Αερίου.

Ο  Πρόεδρος  του ΔΑΠΕΕΠ   διαβεβαίωσε το ΔΣ της ΠΟΣΠΗΕΦ  ότι  οι  Μελλοντικές  Πληρωμές των Φ/Β Παραγωγών  δεν  κινδυνεύουν  από  τα  ποσό  που  δόθηκε  ως  Ενίσχυση  στο  Ταμείο  Ενεργειακής  Μετάβασης. Επιπλέον, ζητήθηκε από την ΠΟΣΠΗΕΦ να  υπάρχει  νωρίτερά  ενημέρωση  για  την Επιστροφή  των  Ποσών   από  τους  Παραγωγούς με Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης ΣΕΔΠ   στο  ΔΑΠΕΕΠ    κάτι  για  το  οποίο  ο  Πρόεδρος  του  ΔΑΠΕΕΠ  δε  φάνηκε  αρνητικός.

Τέλος  συζητήθηκαν  και  τα  δημοσιεύματα   που  θέλουν    418  Φωτοβολταικά  πάρκα   να  έχουν αύξηση  ισχύος   καθώς  και  το  θέμα  της  μείωσης  των  Συντελεστών  απόκλισης    στα  πλαίσια  του  Μεταβατικού   Μηχανισμού  Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης .  Η  συζήτηση  διεξήχθη  σε  Εξαιρετικά  καλό  κλίμα.

Για  την  ΠΟΣΠΗΕ

Ο  Πρόεδρος Παναγής  Γιάννης 

 Ο  Γενικός  Γραμματέας Τσικούρας  Πέτρος