ΔΕΗΑΝ - Επόμενο στοίχημα τα πλωτά φωτοβολταϊκά και η αποθήκευση.

Αποφασισμένη να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο της και με έργα αποθήκευσης και πλωτά φωτοβολταϊκά εντός της επόμενης τριετίας εμφανίζεται η διοίκηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες (ΔΕHΑΝ).

Το πρώτο βήμα έγινε με την υποβολή των σχετικών αιτήσεων στη ΡΑΕ, για τις οποίες αναμένεται η έγκριση και το δεύτερο είναι το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που θα «ξεκλειδώσει» τις επενδύσεις αυτές, όπως επισημαίνεται αρμοδίως.

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕHΑΝ σχεδιάζει οκτώ συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες, στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, με σωρευτική ισχύ περίπου 1 GW και χωρητικότητα περί τις 3 GWh. Η συνολική επένδυση εκτιμάται σε πλέον των 500 εκατ. ευρώ.

Η επιλογή της διοίκησης της εταιρείας να αναπτύξει μονάδες αποθήκευσης με ποικίλα χαρακτηριστικά, δηλαδή, διαφορετικά επίπεδα ισχύος και διαφορετικές ώρες λειτουργίας, καθώς και με γεωγραφική διασπορά, εντάσσεται στο στρατηγικό στόχο της να ενταχθούν οι μονάδες αυτές σε όσο το δυνατό περισσότερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά τους πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς η ΔΕHΑΝ ήταν η πρώτη εταιρεία που υπέβαλε στη ΡΑΕ σχετικές αιτήσεις, στα τέλη του 2020, για ανάλογα έργα συνολικής ισχύος περί τα 50 MW. Οι σταθμοί αυτοί σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου και σε λιμνοδεξαμενή της Φλώρινας.

Οι επενδύσεις τόσο για τα έργα αποθήκευσης, όσο και τα πλωτά φωτοβολταϊκά θα υλοποιηθούν αποκλειστικά από τη ΔΕHΑΝ. Αντίθετα, τα πλωτά θαλάσσια αιολικά, που περιλαμβάνονται στους σχεδιασμούς της εταιρείας, αλλά σε δεύτερο χρόνο, θα επιδιωχθεί να αναπτυχθούν σε συνέργειες με άλλους επενδυτές, με τους οποίους βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις.

Στον πυρήνα του επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕHΑΝ περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των ορυχείων της μητρικής ΔΕΗ κατά τη μεταλιγνιτική εποχή. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε διάφορα ορυχεία της ΔΕH συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 600 MW.

Στα τέλη του 2022 η ΔΕHΑΝ προσδοκά να διαθέτει σε λειτουργία έργα ΑΠΕ πάνω από 500 MW, με στόχο της επόμενης τριετίας το 1,5 GW.

 

 

5 Mαϊου 2021

energypress