Το βιώσιμο μέλλον χτίζεται με έξυπνες πόλεις.

25 09 2018 | 06:43

Οι ρυθμοί αστικής ανάπτυξης έχουν εκτοξευτεί, με περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού να ζει στις πόλεις σήμερα. Μέχρι το 2030 5 δις άνθρωποι αναμένεται να μετακινηθούν στις πόλεις, με τη μεγαλύτερη μετακίνηση να συμβαίνει στην Ασία και την Αφρική. Για να μπορέσουν οι πόλεις συνεπώς να είναι βιώσιμες, είναι απαραίτητος ο έξυπνος σχεδιασμός τους.

Σύμφωνα με την Fifth Assessment Report (AR5) του IPCC, οι πόλεις πρέπει να μειώσουν την ενέργεια που καταναλώνουν κατά 25%. Εκτός από τη μείωση της απαιτούμενης ενέργειας, σημαντική είναι και η απαλλαγή της όσο το δυνατόν περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα, έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Αυτό απαιτεί τη χάραξη στρατηγικής όσον αφορά στους χώρους σπιτιών και γραφείων, αλλά και δημόσιων κτιρίων, καθώς και στον τομέα τον μεταφορών, αφού η ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που αφορά στα παραπάνω ευθύνεται για το 45% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως.

Η λύση έρχεται μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η βιομηχανία πετρελαίου και αερίου πρέπει να επικεντρώσει τις επενδύσεις της στην ανάπτυξη εναλλακτικών στα ορυκτά καύσιμα, αντί να επενδύει στην εύρεση νέων πηγών τους. Όλα τα νέα κτίρια, οι υποδομές και οι μεταφορές πρέπει να είναι πλέον ανθρακικά ουδέτερες. Πρωτοβουλίες όπως οι πιστοποιήσεις BREEAM και Passivhaus υπάρχουν, και δείχνουν τον τρόπο που αυτό μπορεί να επιτευχθεί.

Εκτός από την γενικευμένη ανησυχία, πρέπει να εστιάσουμε στο βασικό μήνυμα της AR5: «Έχουμε τα μέσα να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή και να χτίσουμε ένα υποσχόμενο βιώσιμο μέλλον».

Αυτά τα μέσα ήδη ξεδιπλώνονται σε έξυπνες πόλεις ανά τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, το Bristol που πήρε τον τίτλο της Πράσινης Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 2015, έχει υλοποιήσει μέτρα τα οποία έχουν επιτύχει τη μείωση των συνολικών εκπομπών κατά 17,4%, και της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 18%. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν ψηφιακή ένταξη, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, καθώς και χρήση δεδομένων IT για τη βελτίωση του συστήματος μεταφορών και τη μείωση της κίνησης. Το πρόγραμμα Go Green εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις της πόλης, βελτιώνοντας την απόδοση των τομέων: Σχεδίαση και ανθεκτικότητα, Ταξίδια και μεταφορές, Ενέργεια και αποδοτικότητα, Υγεία και ευεξία.

Αυτό που έχει να διδάξει το Bristol στις άλλες πόλεις είναι ότι ο βασικότερος παράγοντας είναι η συνεργασία. Με κοινό στόχο τη μείωση των εκπομπών, οι υπεύθυνοι των πόλεων, οι επιχειρήσεις –μικρές και μεγάλες- οι πολίτες και τα πανεπιστήμια πρέπει να εργαστούν από κοινού για τον πιο έξυπνο σχεδιασμό των πόλεων, χρησιμοποιώντας τα τελευταία τεχνολογικά εργαλεία που τους παρέχονται.

 

Της Amanda Saint

Πηγή: eniday

Περισσότερα:  Africa    Asia    Climate change   Global urbanization    Megacities   Rural areas   Smart cities    Sustainable energy