Αυξάνει η "δύναμη" των ΦΟΣΕ στην εκπροσώπηση των ΑΠΕ - Αναλυτικά τα μερίδια των Φορέων και η εξέλιξή τους από τον Οκτώβριο του 2020

Με γοργούς ρυθμούς αναπτύσσεται η αγορά των Φο.Σ.Ε. αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 25% της παραγωγής ΑΠΕ της χώρας και με ισχυρές ενδείξεις εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με το νεότερο δελτίο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τον μήνα Μάρτιο 2021, η παραγωγή των ΦΟΣΕ καλύπτει το 27.63% της συνολικής παραγωγής με το υπόλοιπο 72.37% να αφορά τον ΔΑΠΕΕΠ, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

d
Πηγή: Δελτίο Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Μάρτιος 2021

Να σημειώσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2020, το αντίστοιχο ποσοστό του ΔΑΠΕΕΠ έφτανε το 76.73%.

Χρειάζεται να διευκρινίσουμε ότι το μερίδιο του ΔΑΠΕΕΠ αφορά τα έργα feed-in-tariff (ΣΕΣΤ), γι’ αυτό και είναι με διαφορά το μεγαλύτερο. Το ποσοστό του ΔΑΠΕΕΠ δεν αφορά σε έργα ΦΟΣΕ.

Ωστόσο, το γεγονός ότι μειώνεται και αυξάνεται από την άλλη των μερίδιο των ΦΟΣΕ αντικατοπτρίζει την ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα που αποκτούν οι ΦΟΣΕ στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στα πλαίσια του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.

Εστιάζοντας στην αγορά των Φο.Σ.Ε. (δηλαδή στο 27.63% για τον Μάρτιο του 2021) παρατηρούμε διεύρυνση μεριδίων από πλευράς ορισμένων συμμετεχόντων και ανακατατάξεις στις κορυφαίες θέσεις, συγκριτικά με τα αντίστοιχα μερίδια του Οκτωβρίου 2020, όπως τα είχε παρουσιάσει το energypress.

Ειδικότερα, τα μερίδια των συμμετεχόντων διαμορφώνονται ως εξής:

Optimus Energy: 51,1% από 46,5% τον Οκτώβριο του 2020

Mytilineos16,6% από 15,8% τον Οκτώβριο του 2020

Elpedison: 12,9% από 17,2% τον Οκτώβριο του 2020

Renoptipower: 7,3% από 8,3%

Inaccess: 5,5% από 5,3%

MOH2,1% από 1,8%

Forena: 1,8% από 1%

Eunice: 1,2% από 0,9%

SolarEnergy0,5% από 0,4%

Wootis: 0,3% από 0,3%

Violar0,1 από 0,3%   

Dufenco Hellas: 0,00%

 

 

13 Απριλίου 2021

energypress