Αρνητές και πιστοί.

Δυο πολύ ενδιαφέροντα γραφήματα βρήκα τυχαία στο διαδίκτυο.

Την συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή στις χώρες της Ευρώπης (από ανάρτηση του φίλου και πρώην  CEO E.W.E.A. Christiam Kjaer)

1

Και πίνακα με τος αρνητές της πραγματικότητας της κλιματικής αλλαγής (από tweet της Greta Thunberg).

1

Έχουν ενδιαφέρον νομίζω.

Στην συμμετοχή των ΑΠΕ η Ελλάδα είναι κάτω από τον ευρωπαικό μέσο όρο.

Στους αρνητές είμαστε στον παγκόσμιο μέσο όρο.

 

Γιάννης Τσιπουρίδης