Απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο μήνυση της Αυστρίας για την "πράσινη" ετικέτα των πυρηνικών

02 12 2022 | 11:06

Το Ευρωπαϊκό Γενικό Δικαστήριο απέρριψε υπόθεση του 2018 που είχε ασκήσει η αυστριακή κυβέρνηση κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το νέο ουγγρικό πυρηνικό εργοστάσιο, το Paks II, το οποίο χρηματοδοτείται από τη Βουδαπέστη και τη Ρωσία.

Η Αυστρία είναι ιστορικά μία από τις πιο ένθερμες χώρες της ΕΕ κατά της πυρηνικής ενέργειας και επί του παρόντος μηνύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την «πράσινη» ετικέτα της πυρηνικής ενέργειας στην ταξινομία της ΕΕ.

Το 2018, η Βιέννη μήνυσε επίσης την Επιτροπή για μη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και υποστήριξε ότι η κρατική ενίσχυση της Ουγγαρίας για έναν νέο πυρηνικό σταθμό παραβίασε τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού της Ένωσης. Το κατώτερο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την αγωγή την Τετάρτη (30 Νοεμβρίου).

Το δικαστήριο έκρινε, ότι ενώ η επιδότηση ήταν σημαντικού μεγέθους, ύψους 12,5 δισ. ευρώ, ο περιορισμένος προβλεπόμενος σκοπός της περιόριζε τον αντίκτυπό της στους ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

«Δεδομένου ότι [η κρατική ενίσχυση ύψους 12,5 δισ. ευρώ] αφορά μόνο το κόστος επένδυσης για δύο νέους αντιδραστήρες που θα αντικαταστήσουν τους τέσσερις παλαιούς αντιδραστήρες που θα κλείσουν σταδιακά λόγω της παλαιότητάς τους, και δεν προβλέπεται καμία λειτουργική ενίσχυση, ο αντίκτυπος στην αγορά ενέργειας είναι περιορισμένος», δήλωσε το δικαστήριο, απορρίπτοντας το αυστριακό επιχείρημα περί δυσανάλογης κρατικής ενίσχυσης.

Τα άλλα επιχειρήματα της Βιέννης απορρίφθηκαν επίσης από το δικαστήριο.

Η Αυστρία κατήγγειλε ότι η Βουδαπέστη δεν τήρησε τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ότι οι κρατικές ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ και ότι ο πυρηνικός σταθμός θα ενίσχυε τη δεσπόζουσα θέση της MVM Hungarian Electricity στην ουγγρική αγορά.

Το δικαστήριο απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό της Αυστρίας ότι ο πυρηνικός σταθμός θα μπορούσε να μειώσει τη ρευστότητα στην ουγγρική αγορά χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ότι η Επιτροπή δεν είχε λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την κατασκευή του σταθμού και ότι δεν είχε παράσχει επαρκή αιτιολόγηση, όπως απαιτούν οι κανόνες της ΕΕ.

Τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίχθηκαν και ενισχύθηκαν από την Τσεχία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Αυστρία είχε υποστηριχθεί από το Λουξεμβούργο στη διαδικασία.

«Η ετυμηγορία του δικαστηρίου είναι ακατανόητη για μένα», σχολίασε η Leonore Gewessler, υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Αυστρίας.

«Εξακολουθούμε να είμαστε της άποψης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε τη σωστή απόφαση στο πλαίσιο της έρευνας για τις κρατικές ενισχύσεις και ότι είναι ένα εντελώς λάθος μήνυμα αυτή τη στιγμή να χαρακτηριστούν οι επιδοτήσεις για την κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων ως μη επιλήψιμες», τόνισε η Gewessler.

Μετά την απόρριψη των αιτημάτων τους από το γενικό δικαστήριο, η αυστριακή κυβέρνηση θα μπορούσε να προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μέχρι στιγμής, κανένας κυβερνητικός αξιωματούχος δεν έχει δηλώσει ρητά την πρόθεση της Βιέννης να πράξει κάτι τέτοιο.

«Θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά την απόφαση και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε για τα περαιτέρω βήματα», σημείωσε η Gewessler.

Με δεδομένο το τρέχον πλαίσιο ασφαλείας, «είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι η Ρωσία εμπλέκεται σε κρίσιμες υποδομές μιας χώρας της ΕΕ», πρόσθεσε.

(euractiv.gr)

 

1