Ανοίγει το παιχνίδι στο υδρογόνο - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις ελληνικές επιχειρήσεις για υποβολή προτάσεων μέχρι τις 27 Απριλίου.

Στην πανευρωπαϊκή μάχη για την δημιουργία των πρώτων μεγάλων επενδύσεων παραγωγής πράσινου υδρογόνου πρόκειται να ριχτούν σύντομα οι μεγάλοι ελληνικοί ενεργειακοί όμιλοι, που συμμετέχουν ήδη στο σχέδιο «White Dragon». 

Καλούνται μέχρι τις 27 Απριλίου να υποβάλουν προτάσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό για το έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (PCI) «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου», όπως προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που φέρει ημερομηνία 7 Απριλίου και υπογράφουν οι γγ Βιομηχανίας και Ενέργειας, Ι.Κυριακού και Αλ.Σδούκου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν προτάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων μονάδες στις τέσσερις παρακάτω γενικές κατηγορίες:

 • Βιώσιμης παραγωγής υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπου έμφαση θα δίνεται στο υδρογόνο από ΑΠΕ.
 • Βιομηχανικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρολυτικών κελιών και εξοπλισμού για μεταφορές με μέσα βαρέως τύπου, όπως εμπορικά οχήματα, λεωφορεία, φορτηγά, καθώς και σιδηρόδρομοι με δυσκολία εξηλεκτρισμού, ναυτιλία ή αεροπορία.
 • Αποθήκευση, μεταφορά και διανομή, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών ανεφοδιασμού κατά μήκος δρόμων, σιδηροτροχιών και λιμένων, όπως επίσης εφαρμογών υδρογόνου στην ναυτιλία.
 • Βιομηχανικές εφαρμογές υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένης της απανθρακοποίησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Σημειωτέον ότι οι μεγαλύτεροι ελληνικοί όμιλοι συμμετέχουν ήδη στο σχέδιο White Dragon, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που προβλέπει  την παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρόλυση, μέσω ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα δυναμικότητας 1,5 GW, τα οποία και θα εγκατασταθούν  στη Δυτική Μακεδονία. Συντονιστής του project είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ συμμετέχουν οι ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, Μοτορ Όιλ, Mytilineos, TERNA, ΕΛΠΕ, η πολωνική Solaris, καθώς επίσης το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας Δημόκριτος και το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος. Το παραγόμενο υδρογόνο θα χρησιμοποιηθεί για τηλεθέρμανση, καθώς και ως καύσιμο που θα μεταφέρεται μέσω του αγωγού φυσικού αερίου TAP και θα διατίθεται για μεγάλα οχήματα, δηλαδή φορτηγά, λεωφορεία, κ.ό.κ.

Προφανώς και το ελληνικό project δεν είναι το μόνο στο τραπέζι. Αρκετά ακόμη που αφορούν παραγωγή πράσινου υδρογόνου στην γειτονιά μας, προσδοκούν σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως το Blue Danube ισχύος 2 GW και εκτιμώμενου προϋπολογισμoύ 5,8 δισ. ευρώ για το οποίο συνεργάζονται οκτώ χώρες ( Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Κροατία, Ρουμανία και Βουλγαρία).

Οι 13 κατηγορίες έργων

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πάντως που δημοσιεύθηκε προχθες, επισημαίνεται ότι στόχος είναι η δημιουργία βιομηχανικής κλίμακας μονάδων παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς, τόσο για εσωτερική κατανάλωση, όσο και για εξαγωγή μέσω αγωγών αλλά και ναυτιλίας, όπως επίσης και η ενθάρρυνση της δημιουργίας μιας εγχώριας οικονομίας υδρογόνου.

Συνολικά 13 τύποι projects χρηματοδοτούνται στις παραπάνω κατηγορίες, έτσι, όπως παρατίθενται στην πρόσκληση και συγκεκριμένα :

 • Συμπλέγματα έργων με ολοκληρωμένο χαρακτήρα, που αφορούν κατά το δυνατό ένα σημαντικό μέρος της αλυσίδας αξίας του υδρογόνου, διαθέτουν διαφοροποιητικό παράγοντα, προάγουν τη συμπληρωματικότητα με υφιστάμενες υποδομές, δίκτυα ή άλλες δραστηριότητες (για παράδειγμα βιομηχανικές), δημιουργούν συνέργειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος του υδρογόνου και δεν δημιουργούν, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό υψηλό εφάπαξ κόστος (sunk cost).
 • Καινοτόμα έργα παραγωγής και κατανάλωσης ανανεώσιμου υδρογόνου και υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με προτεραιότητα στη διοχέτευσή του στην εγχώρια αγορά αλλά και όπου κρίνεται σκόπιμο την εξαγωγή του μέσω αγωγών ή ναυτιλίας.
 • Έργα ανανεώσιμου υδρογόνου, όπως για παράδειγμα έργα που χρησιμοποιούν νερό από μονάδες αφαλάτωσης καθώς και έργα υδρογόνου χαμηλών εκπομπών με σαφές σχέδιο δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.
 • Έργα με δυνατότητα αποκεντρωμένης παραγωγής, έργα μεταφοράς και διανομής υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αξιοποιούν υφιστάμενες υποδομές φυσικού αερίου, ή/και αποτελούν έργα αυξημένης αξίας Ε & Α & Κ (R & D & I).
 • Έργα που μπορούν να ενσωματωθούν σε μια πανευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού, με έμφαση στις εξαγωγές, μέσω ναυτιλίας και της προώθησης της εφοδιαστικής (logistics), την δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης και την υλοποίηση υποδομών υγροποίησης υδρογόνου και παραγωγής πράσινης αμμωνίας ή άλλων υποδομών που να συνεισφέρουν στην αλυσίδα εφοδιασμού.
 • Έργα μεταφοράς και διανομής υδρογόνου συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των υφιστάμενων δικτύου φυσικού αερίου.
 • Παραγωγή υδρογόνου ή παραγώγων του όπως η αμμωνία και η μεθανόλη στο πλαίσιο της σταδιακής απανθρακοποίησης της ναυτιλίας καθώς και άλλων τομέων μεταφοράς όπως τα οχήματα βαρέου τύπου.
 • Ανάπτυξη ανανεώσιμων υβριδικών τεχνολογιών παραγωγής και αποθήκευσης, μονάδων παραγωγής και εγκαταστάσεων αποθήκευσης υδρογόνου για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης απομονωμένων περιοχών, όπως για παράδειγμα των μικρών νησιών.
 • Απανθρακοποίηση βιομηχανίας και ιδιαίτερα βιομηχανικών δραστηριοτήτων όπως η βιομηχανία τροφίμων, η βιομηχανία χημικών προϊόντων, η βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα και τσιμέντου.
 • Έργα με αξιοποίηση κατάλληλων τεχνολογιών δέσμευσης, επαναχρησιμοποίησης και αποθήκευσης άνθρακα (CCUS) ιδιαιτέρως στις περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών υδρογόνου, όπως για αποθήκευση ΑΠΕ, για συμπαραγωγή ενέργειας και θέρμανσης για τις κατασκευές, για παραγωγή ενέργειας σε απομονωμένα/αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα, για παραγωγή θερμότητας σε δίκτυα τηλεθέρμανσης, ως πρώτη ύλη σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, ως καύσιμο για τις μεταφορές.
 • Έργα αξιοποίησης υδρογόνου που παράγεται ως υπο-προϊόν άλλων διεργασιών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και την βιομηχανικής συμβίωσης.
 • Έργα για ανάπτυξη και εφαρμογές νέων υλικών και εφαρμογών.

Η στρατηγική της ΕΕ για ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050 προκρίνει την παραγωγή υδρογόνου ως μία από τις κύριες τεχνολογίες που θα συμβάλλουν στην ταχεία απαλλαγή από τις εκπομπές CO2.

Στόχος είναι η παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ και λόγω του βασικού του ρόλου προς την επίτευξη του στόχου απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προτείνεται να τεθεί ως στόχος η εγκατάσταση ηλεκτρολυτικών κυψελών ανανεώσιμου υδρογόνου ισχύος τουλάχιστον 6 GW στην ΕΕ έως το 2024 και 40 GW έως το 2030.

Όσο για το ελληνικό έργο White Dragon, στον πυρήνα του βρίσκεται η χρήση ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, μέσω του οποίου θα αποθηκεύεται η ανανεώσιμη ενέργεια και η περίσσεια θα μεταφέρεται μέσω αγωγών ή ειδικών φορτηγών για πολλαπλές χρήσεις.

Η καινοτομία του έγκειται στο γεγονός ότι, μέσω της χρήσης ειδικών κυψελών καυσίμου (SOFC), θα μπορεί να παράγεται θερμότητα ως παραπροϊόν, ικανού να καλύψει μέρος των αναγκών των τηλεθερμάνσεων της Δυτικής Μακεδονίας και επιτυγχάνοντας συνολική αποδοτικότητα άνω του 50%.

 

 

9 Απριλίου 2021

energypress