Ανοδικά η κινεζική παραγωγή φυσικού αερίου και άνθρακα στο πρώτο δίμηνο

18 03 2023 | 15:39

Η παραγωγή φυσικού αερίου της Κίνας κατέγραψε σταθερή αύξηση το πρώτο δίμηνο του 2023, όπως δείχνουν τα στοιχεία από το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής (NBS).

Η χώρα παρήγαγε 39,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου κατά την αναφερόμενη περίοδο, με ετήσια αύξηση 6,7%, σύμφωνα με το NBS.

Το ποσοστό αυτό, είναι αυξημένο κατά 0,2% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου στην Κίνα κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,8% στα 34,17 εκατομμύρια τόνους κατά την ίδια περίοδο.

Ανοδικά και η παραγωγή άνθρακα

Η Κίνα παρήγαγε 730 εκατομμύρια τόνους ακατέργαστου άνθρακα το πρώτο δίμηνο του 2023, με ετήσια αύξηση 5,8%, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής (NBS).

To ποσοστό αυτό, είναι αυξημένο κατά 3,4% σε σύγκριση με την παραγωγή ακατέργαστου άνθρακα τον Δεκέμβριο του 2022, όπως υπογραμμίζει το NBS.

Οι εισαγωγές άνθρακα στην Κίνα καταγράφηκαν στα 60,64 εκατομμύρια τόνους κατά την ίδια χρονική περίοδο.

1