Αιχμηρό μήνυμα Δαγούμα: Οι διαχειριστές να μην επαναπαύονται στα εγγυημένα κέρδη τους, πρέπει να βελτιώσουν τις υπηρεσίες.

Σαφείς αιχμές προς τους διαχειριστές ότι επαναπαύονται στα εγγυημένα τους έσοδα χωρίς να βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, αφήνει στο μήνυμα που συνοδεύει τα πεπραγμένα της ΡΑΕ για το 2020, ο πρόεδρος της Αρχής, Αθανάσιος Δαγούμας.

Αφού υπενθυμίζει ότι το ρυθμιστικό μοντέλο του διαχωρισμού (ιδιοκτησιακού, νομικού ή λειτουργικού) στην μεταφορά και την διανομή ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων τομέων της οικονομίας, καθώς και ότι οι τομείς αυτοί, υπό το καθεστώς φυσικού μονοπωλίου, τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης, λόγω των εγγυημένων αποδόσεων, αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι οι διαχειριστές στην Ελλάδα έχουν βολευτεί στις υψηλές εγγυημένες τους αποδόσεις και αμελούν κρίσιμες  επενδύσεις, όπως και αναβάθμιση των υπηρεσιών τους προς τους καταναλωτές (διαβάστε την έκθεση εδώ).

«Είναι όμως αξιακό ζητούμενο, να συμφωνήσουμε ως κοινωνία, ότι δεν είναι εύλογο δραστηριότητες με εγγυημένη κερδοφορία να εμφανίζουν συστηματικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους από δραστηριότητες που είναι ελεύθερες στον ανταγωνισμό, χωρίς παράλληλα να βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ή επιλεκτικά εστιάζουν σε κάποιες εξ αυτών. Ο Ρυθμιστής σκοπεύει να συνεργαστεί με τους Διαχειριστές στην κατεύθυνση αυτή, αλλά παράλληλα να στείλει τα απαραίτητα οικονομικά σήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δαγούμας.

Και προσθέτει με νόημα ότι η λειτουργία της αγοράς «σε ένα καθεστώς που εξασφαλίζει ανόθευτο ανταγωνισμό μέσα στην εσωτερική αγορά» αποτελεί δομικό συστατικό αυτής καθ' εαυτής της λειτουργίας της ΕΕ.

Κινητροδότηση για όλους

Στην λογική των όσων σχεδιάζονται, ο κ. Δαγούμας αποκαλύπτει ότι η ΡΑΕ προτίθεται να υιοθετήσει για όλους τους διαχειριστές την λογική της κινητροδότησης. Προς ώρας, ισχύει για τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς επίσης για τους διαχειριστές του αερίου (ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ).

"Το καθεστώς κινητροδότησης" , όπως αναφέρει ο επικεφαλής της ΡΑΕ, "υιοθετήθηκε και στην περίπτωση των διαχειριστών αερίου (ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ), όπου συνδέθηκε η απόδοση του extra WACC με την υλοποίηση στόχων στη διείσδυση του αερίου, αλλά και στη μείωση του συνολικού κόστους διανομής για τους καταναλωτές".

Εδω επισημαίνει ότι η λογική της κινητροδότησης των διαχειριστών είναι παγιωμένη πρακτική στους Ευρωπαίους διαχειριστές, συνεπώς η ΡΑΕ σκοπεύει να την υιοθετήσει σε όλους του διαχειριστές μεταφοράς και διανομής.

"Η παρωχημένη λογική της εγγυημένης κερδοφορίας (cost-plus) σταδιακά θα εγκαταλειφθεί, ωθώντας τους διαχειριστές να βελτιώσουν την απόδοση των υπηρεσιών τους προς όφελος των καταναλωτών" , αναφέρει χαρακτηριστικά.

Συνθήκες «φούσκας» στις ΑΠΕ

Ετερο ενδιαφέρον στοιχείο για τις προτεραιότητες του προέδρου της ΡΑΕ είναι η σαφής αναφορά για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των ΑΠΕ, όπου εμμέσως πλην σαφώς μιλά για συνθήκες «φούσκας».

Αφού θυμίζει ότι η ανάπτυξη ηλεκτρονικού υπόβαθρου για την αυτοματοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης βεβαιώσεων Παραγωγού από ΑΠΕ επέτρεψε την ταχύτατη αξιολόγηση των υφιστάμενων αιτήσεων και οδήγησε σε εντυπωσιακό ενδιαφέρον νέων, συνολικής ισχύος 55 GW κατά τους κύκλους Δεκεμβρίου 2020 και Φεβρουαρίου 2021, προσγειώνει την αγορά, προβλέποντας ότι εξ αυτών θα υλοποιηθούν απο 5,5 έως το πολύ 11 GW.

«Ο πληθωρισμός των αιτήσεων αποτυπώνει σαφώς το ενδιαφέρον υλοποίησης σχετικών επενδύσεων, δεν πρέπει όμως να γεννά στους επενδυτές υπερβολικές προσδοκίες εγγυημένης κερδοφορίας, ούτε να εγείρει υπερβολικές αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, καθώς εκτιμάται ότι μόλις το 10%-20% αυτων των αιτήσεων θα υλοποιηθεί», τονίζει ο κ. Δαγούμας.

Και προσθέτει ότι η τάση αυτή αναδεικνύει την αναγκαιότητα ταυτόχρονης επιτάχυνσης συμπληρωματικών διαδικασιών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά και η επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τη χρήση γης.

Για το σκοπό αυτό, έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση μελετών για το χωροταξικό, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εμπλουτισμό του Γεωπληροφοριακού Χάρτη της ΡΑΕ εντός του 2021. Δύο διαδικτυακά εργαλεία, που σε συνδυασμό με τη χρήση της πλατφόρμας υλοποίησης διαδικτυακών ανταγωνιστικών διαδικασιών, αναμένεται να συμβάλουν στο ξεκαθάρισμα του τοπίου και του βουνού των χιλιάδων αιτήσεων.

Τarget Model : Να εντείνουμε τις προσπάθειές μας

Ειδική μνεία κάνει στα πεπραγμένα της ΡΑΕ, ο πρόεδρός της και στην έναρξη λειτουργίας του Target Model, καθώς όμως επίσης στις καθυστερήσεις και αρρυθμίες που καταγράφηκαν, όπως συμβαίνει στις λιγότερο ώριμες αγορές.

«Για αυτό τον λόγο θεωρώ υποχρέωση της Αρχής να εντείνει τις προσπάθειές της και να ωθήσει όλους τους λειτουργούς των αγορών και τους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να προχωρήσουμε με αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό στην επίτευξη των περαιτέρω σημαντικών ορόσημων, ήτοι τη σύζευξη της αγοράς επόμενης ημέρας με την αγορά της Βουλγαρίας και την ένταξη στην ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή ενδο-ημερήσια αγορά (XBID) εντός του 2021, αλλά και την ένταξη στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO της αγοράς εξισορρόπησης εντός του 2022», όπως τονίζει.

Και προσθέτει με νόημα ότι επειδή ο ρόλος του ΕΧΕ και του ΑΔΜΗΕ είναι κομβικός στην πορεία αυτή, για αυτό και ο Ρυθμιστής οφείλει να συνεργάζεται αποτελεσματικά και συστηματικά μαζί τους, διατηρώντας πάντα το δικαίωμα για χρήση προβλεπόμενων διατάξεων.

 

 

19 Απριλίου 2021

energypress