Αγροτικά φωτοβολταϊκά: Δυσκολεύει η εύρεση δικτύου ακόμα και για πολύ μικρά έργα.

07 01 2021 | 08:54

Απογοητευτική είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη λήψη όρων σύνδεσης για όσους αγρότες επιθυμούν να επωφεληθούν από ένα έργο φωτοβολταϊκών, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους.

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, πλέον οι απορρίψεις που λαμβάνουν οι αγρότες είναι πολυάριθμες και αφορούν ακόμα και πολύ μικρά έργα ελάχιστης ισχύος για net metering.

Όπως έχει γράψει η «ΥΧ» και κατά το παρελθόν, το ενδιαφέρον των παραγωγών για τη χρήση της δυνατότητας του ενεργειακού συμψηφισμού ήταν από ελάχιστο έως μηδαμινό, παρά την πρόβλεψη να υπάρχει χρηματοδότηση μέσω των σχεδίων βελτίωσης. Ακόμα, όμως, και στο ενδεχόμενο ένας αγρότης να επιθυμεί να αξιοποιήσει το net metering, δεν είναι αυτονόητο ότι θα βρει διαθέσιμο δίκτυο για να το κάνει. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση παραγωγού από το Σούλι Θεσπρωτίας, όπου μέσα στον Δεκέμβριο είδε την αίτησή του να απορρίπτεται για έργο ισχύος μόλις 7 kW.

Άλλη περίπτωση αφορά απόρριψη για αδυναμία σύνδεσης στο δίκτυο στη Θεσσαλία για έργο ισχύος κάτω από 20 kW. Aπ’ ό,τι φαίνεται, οι προτεραιότητες ΥΠΕΝ και ΥΠΑΑΤ είναι διαφορετικές, με τους αγρότες τελικά να αδυνατούν να βρουν ένα στήριγμα για να αντιμετωπίσουν τα υψηλότατα κόστη ενέργειας που ευθύνονται για ένα μεγάλο μέρος του κόστους παραγωγής τους. Αυτό, άλλωστε, αναφερόταν και στην πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ για τις γεωργικές εισροές.

 

 

7 Ιανουαρίου 2021

energypress