Άδειες παραγωγής για φωτοβολταϊκά 4.700 MW έχουν χορηγηθεί από τη ΡΑΕ στην περιοχή της Κοζάνης - Στα 5.400 MW οι αιτήσεις για βεβαίωση παραγωγού.

Σημαντική ισχύ της τάξης των 4.716 μεγαβάτ αφορούν τα έργα φωτοβολταϊκών για τα οποία έχουν χορηγηθεί άδειες παραγωγής από τη ΡΑΕ στην Κοζάνη. Παράλληλα, άλλα 5.415 μεγαβάτ έργων έχουν υποβάλει αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από έγγραφο της Αρχής στη Βουλή προς απάντηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, βάσει του Μητρώου της ΡΑΕ εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έχουν χορηγηθεί 161 Άδειες Παραγωγής για φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 4.716,1 MW, από τα ανωτέρω 3 έργα ισχύος 10,8 MW βρίσκονται σε λειτουργία, 23 έργα συνολικής ισχύος 439,8 MW έχουν Άδεια Εγκατάστασης, 8 έργα συνολικής ισχύος 75,3 MW έχουν Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και 127 έργα συνολικής ισχύος 4.190,1 MW βρίσκονται σε αρχικό στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Πέραν των ανωτέρω, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έχουν υποβληθεί και εξετάζονται από την ΡΑΕ 127 αιτήσεις φωτοβολταϊκών σταθμών για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 5.415,4 MW.

Αναφορικά με τα έργα στη λίμνη Πολυφύτου. επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Μητρώο της ΡΑΕ έχουν υποβληθεί και εξετάζονται από την ΡΑΕ 3 αιτήσεις για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 535 MW, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών ισχύος 25, 10 και 500 MW.

 

 

4 Μαρτίου 2021

energypress