7 αλλαγές στο net metering - Η πρόταση του ΣΕΦ για τα ΥΚΩ και οι 2 μελέτες για αποθήκευση και υπηρεσίες σταθεροποίησης.

Τα στατιστικά του net metering παραμένουν απογοητευτικά, η διείσδυση είναι εξαιρετικά χαμηλή στο σύνολο της αγοράς ενώ ειδικά για τα οικιακά συστήματα η εικόνα είναι ακόμη χειρότερη αφού αντιπροσωπεύουν μόλις το 10% των συνολικών συστημάτων. Η κατάσταση με τον εικονικό συμψηφισμό δεν πρόκειται να αλλάξει εάν δεν υπάρξουν ευνοϊκές αλλαγές και κίνητρα στους όρους του συμψηφισμού, ιδιαίτερα για τα οικιακά συστήματα, όπως ανέφερε προ ημερών ο σύμβουλος του ΣΕΦ Στέλιος Ψωμάς.

Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη με την υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ που βγήκε σε ΦΕΚ στις 5 Μαρτίου, καθορίζονται νέες λεπτομέρειες και όροι για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού.

Πιο συγκεκριμένα οι επτά αλλαγές που έχουν ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και ισχύουν από τις 5 Μαρτίου είναι:

  1. Αυξήθηκε το γενικό όριο ισχύος από τα 500 kW στα 1000 kW
  2. Στη ΜέσηΤάση το ειδικό όριο ισχύος είχε οριστεί στο 50% της συμφωνημένης ισχύος και για τα ΝΠΔΔ στο 100%. Πλέον το όριο ορίζεται στο 100% της συμφωνημένης ισχύος και για τους καταναλωτές της Μέσης Τάσης αλλά και για τις ενεργειακές κοινότητες
  3. Για τα μεγάλα νησιά και συγκεκριμένα για την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κω, τη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο καθορίζονται αυξημένα όρια ισχύος ανά εγκατάσταση 
  4. Επεκτείνεται ο ενεργειακός συμψηφισμός σε όλες τις τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, βιομάζα/ βιοαέριο/ βιορευστά, μικρά υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, ΣΗΘΥΑ)
  5. Γίνεται το πρώτο δειλό βήμα για την προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας αφού επιτρέπεται η εγκατάσταση συσσωρευτών με όριο τα 30kVA 
  6. Επιτρέπεται πλέον ο συμψηφισμός χαμηλής τάσης και μέσης τάσης
  7. Επιτρέπονται πλέον οι μεικτές τεχνολογίες 

Εδώ να σημειωθεί ότι ειδικά για την οικιακή αυτοπαραγωγή, ο ΣΕΦ έχει προτείνει ως επιπλέον κίνητρο οι αυτοπαραγωγοί να απαλλάσσονται από τα ΥΚΩ της ενέργειας που καταναλώνουν και συμψηφίζεται από την παραγωγή τους (σήμερα πληρώνουν ΥΚΩ και για την συμψηφιζόμενη ενέργεια) καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του χρόνου απόσβεσης κατά τουλάχιστον 1 έτος.

Τέλος να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί μελέτη για την αμοιβή των συστημάτων αποθήκευσης, όχι μόνο για την ενέργεια που παράγουν αλλά και για άλλες υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες σταθεροποίησης της τάσης στο σύστημα. Παράλληλα τρέχει ήδη μελέτη που θα προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο όχι μόνο για την αυτοπαραγωγή αλλά και για την αποθήκευση.

 

 

19 Απριλίου 2019

ENERGYPRESS