4.5 εκ. ευρώ για δίκτυο λυμάτων αποχέτευσης σε Πεντάβρυσο και Ανατολικό, με κονδύλια ΕΣΠΑ – Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας 2014-2020

05 07 2021 | 09:13

Ένα μεγάλο έργο, προϋπολογισμού 4.5 εκατομμυρίων ευρώ, που με την ολοκλήρωσή του θα δώσει λύση σε ένα πολύ μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα διαχείρισης των λυμάτων των οικισμών Πενταβρύσου και Ανατολικού Εορδαίας, δρομολογείται.

Το έργο εντάχθηκε τον Φεβρουάριο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας 2014-2020 και θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ. Η ένταξη της Πράξης «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πεντάβρυσου και Ανατολικού και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πεντάβρυσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας», είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.494.220,16 ευρώ.

Στη φάση αυτή το έργο δρομολογείται προκειμένου να τρέξουν όλες οι τεχνικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να βγει μέχρι στις αρχές καλοκαιριού ο διαγωνισμός, οπότε και να προχωρήσει η υλοποίησή του.

Με την ολοκλήρωσή του θα εξυπηρετούνται πάνω από 2.700 κατοίκους των οικισμών Πενταβρύσσου και Ανατολικού, ενώ προβλέπεται η κατασκευή 24.4 χιλιομέτρων αποχετευτικού δικτύου, που στόχο έχει την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο θα έχει και θετικές επιπτώσεις στην προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης της λίμνης Βεγορίτιδας.

Το πρόβλημα διαχείρισης των λυμάτων αποχέτευσης στους οικισμούς αυτούς υπάρχει από το 2010, ενώ στην παρούσα φάση γίνονται οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τους ιδιοκτήτες των χωραφιών από τα οποία μπορεί να περιέλθει ο αγωγός, ώστε να είναι όλα έτοιμα για τον φάκελο του διαγωνισμού.

Δικαιούχοι της Πράξης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο αφορά στην κατασκευή:

  • εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πενταβρύσου,
  • εξωτερικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων οικισμών Πενταβρύσου, Περδίκκα και Ανατολικού προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πτολεμαΐδας,
  • εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού του Ανατολικού (πλην των Εργατικών Κατοικιών), καθώς μέχρι σήμερα τα λύματα στον οικισμό παροχετεύονται σε βόθρους ή παρανόμως στο δίκτυο όμβριων υδάτων,
  • τμήματος κεντρικού αποχετευτικού αγωγού για τη σύνδεση με το εξωτερικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων

Επιπλέον, θα χρηματοδοτηθούν υποστηρικτικές εργασίες, καθώς και δαπάνες επίβλεψης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Εορδαϊκός Παλμός και το e-ptolemeos.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

 

 

3 Ioυλίου 2021

Εuractiv