22 αλήθειες σε σχέση με τους μύθους που διαδίδονται για την αιολική ενέργεια παραθέτει η ΕΛΕΤΑΕΝ

07 07 2020 | 09:41

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας η ΕΛΕΤΑΕΝ ανακοινώνει ότι είναι ενεργός και επισκέψιμος ο δικτυακός τόπος www.ask4wind.gr.
  
Σε αυτόν έχουν αναρτηθεί οι 22 Αλήθειες μαζί με τη βιβλιογραφία και τις πηγές. Στόχος είναι να ανανεώνεται και να εμπλουτίζεται τακτικά. 99 Πηγές (μελέτες, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις κλπ) έχουν επιλεγεί ανάμεσα στην πλούσια βιβλιογραφία και παρατίθενται για την τεκμηρίωση των απαντήσεων. Πολλές από αυτές περιέχουν περισσότερες πηγές και τεκμηριώσεις.
Το υλικό οργανώνεται σε 4 κεφάλαια: 

  1. Τεχνολογία και Κόστος
  2. Κοινωνία και Ανάπτυξη
  3. Κλιματική Αλλαγή
  4. Επιπτώσεις στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον

H πρωτοβουλία ask4wind περιλαμβάνει επίσης:

 

  • Ένα αναλυτικό φυλλάδιο που μπορεί να βρεθεί ΕΔΩ

 

  • Ένα συνοπτικό φυλλάδιο που μπορεί να βρεθεί ΕΔΩ

 

 

7 Iουλίου 2020

energypress