καθ. Γιάννης Μανιάτης, πρ. υπουργός

Αποτελέσματα 1 - 2 | από συνολικά 2
27 04 2021 | 10:56

Πολιτική συγκυρία και Ταμείο Ανάκαμψης.

Η συγκυρία απαιτεί να αντιμετωπίσουμε με καινοτομικό, αποτελεσματικό, δημοκρατικό και κοινωνικά ευαίσθητο τρόπο την μεγάλη πρόκληση αξιοποίησης των τουλάχιστον €100δις επενδύσεων του Ταμείου…

22 03 2021 | 09:03

Μεσόγειος και Γεωπολιτική του Green Deal.

Για πάνω από έναν αιώνα, η παγκόσμια Γεωπολιτική της Ενέργειας διαμορφώθηκε από τις ανάγκες πρόσβασης σε πηγές πετρελαίου και  φυσικού αερίου.