καθ. Γιάννης Μανιάτης, πρ. υπουργός

Αποτελέσματα 1 - 4 | από συνολικά 4
18 05 2021 | 08:41

Για Ελληνικές πόλεις του 21ου αιώνα.

Τον Ιούνιο 2014, στο Ναύπλιο, ως ελληνική προεδρία των Υπουργών Χωροταξίας των 47 Κρατών – Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEMAT), συγκαλέσαμε την 16η Διάσκεψη υπουργών.

17 05 2021 | 16:31

Ο δίδυμος μετασχηματισμός της Ελλάδας και η πράσινη γεωπολιτική.

Η Ελλάδα έχει αρχίσει πλέον να διεκδικεί μια από τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη, στα ζητήματα της Πράσινης Ανάπτυξης και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Από την άλλη, η Ευρώπη χρειάζεται μια ταυτόχρονη…

27 04 2021 | 10:56

Πολιτική συγκυρία και Ταμείο Ανάκαμψης.

Η συγκυρία απαιτεί να αντιμετωπίσουμε με καινοτομικό, αποτελεσματικό, δημοκρατικό και κοινωνικά ευαίσθητο τρόπο την μεγάλη πρόκληση αξιοποίησης των τουλάχιστον €100δις επενδύσεων του Ταμείου…

22 03 2021 | 09:03

Μεσόγειος και Γεωπολιτική του Green Deal.

Για πάνω από έναν αιώνα, η παγκόσμια Γεωπολιτική της Ενέργειας διαμορφώθηκε από τις ανάγκες πρόσβασης σε πηγές πετρελαίου και  φυσικού αερίου.